LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Alvorlig syke pasienter bør ha én lege å forholde seg til under sykehusoppholdet

Vi må feie for vår egen dør

Fører mobbing til helseplager?

Mobbing i arbeidslivet er vanlig. De som blir mobbet har økt risiko for å utvikle psykiske og somatiske helseplager. Det er også en sammenheng mellom psykiske helseplager og senere mobbing. Dette viser en metaanalyse av 21 observasjonsstudier.

Fører mobbing til helseplager?

Mobbing i arbeidslivet og senere helseplager

Antiepileptika og medfødte misdannelser

Bruk av antiepileptika under svangerskapet kan gi økt risiko for fosterskade. Av barn født av 813 norske kvinner som brukte antiepileptika under svangerskapet, hadde 34 alvorlige misdannelser, hyppigst kardiale. Rundt en firedel av disse ble ikke avdekket rett etter fødselen, men senere i det første leveåret.

Antiepileptika og medfødte misdannelser

Gjenoppstått fra døden?

Det er ikke bare i Bibelen at spontan reetablering av egensirkulasjon kan forekomme. Mekanismen bak slik autoresuscitering er ukjent, men sannsynligvis er feil diagnose, feil fortolkning eller svikt i monitoreringen ofte årsaken. Hvor ofte og hvor sent etter avsluttet hjerte-lunge-redning kan dette skje, og hvor lenge bør man overvåke før pasienten kan erklæres død?

Lasarus-fenomenet

Nazismens leger

Mange av de rasistiske ideene i nazistisk tenkning hadde sin bakgrunn i rasehygienen. Samtidig ble samfunnet gjerne fremstilt som en kropp som måtte vernes mot smitte. Medisinere og jurister var sterkt involvert i nazistenes ugjerninger. Kjartan Fløgstad skriver om nazismens leger.

Medisin for samfunnskroppen

Anbefalte artikler