Første EAT-konferanse avholdt i Stockholm

Gorm Hoel Om forfatteren
Artikkel

Den første Stockholm Food Forum – EAT – konferansen ble avholdt 26. – 27. mai. Formålet med konferansen er å bedre kunnskapsgrunnlaget for å løse globale og nasjonale utfordringer innen matproduksjon, ernæring og bærekraftig utvikling.

Fra konferansen. Redaktør i The Lancet Richard Horton på storskjerm og til høyre i bildet. Foto EAT

EAT peker på tverrsektorielle og globale tilnærminger for å løse ernærings- og matrelaterte utfordringer. Matproduksjon, ernæring og overvekt er sentrale tema i den politiske debatt – også i Norge. Feltet er preget av sterke produksjons- og næringslivsinteresser. Målet er at konferansen over tid skal bli et internasjonalt forum for dialog, politikkutvikling og konsensusdannelse i skjæringspunktet mellom vitenskap, politikk og næringsliv.

EAT er initiert av Stordalen Foundation med Stockholm Resilience Centre (SRC) som viktigste akademiske samarbeidspartner. Legeforeningen er strategisk partner i EAT. Andre organisasjoner som inngår i samarbeidet er Harvard School of Public Health, New York Academy of Sciences, UNESCO, Verdensbanken og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Fra næringslivet deltar blant annet BAMA-gruppen, Lerøy Seafood AS og Rema 1000 Norge AS.

Toneangivende aktører

Konferansen tiltrakk seg flere toneangivende aktører innen internasjonal helsepolitikk, som tidligere president Bill Clinton, direktør i WHO, Margaret Chan, og redaktør i The Lancet, Richard Horton. Horton og Chan adresserte begge overvekt og fedme som alvorlige, globale helseutfordringer.

The Lancet la 29. mai frem, som en oppfølging av EAT-konferansen, en artikkel basert på 1 769 ulike nasjonale rapporter, målinger, og utredninger av utviklingstrekk innen overvekt og fedme. På verdensbasis har andelen voksne med BMI over 25 kg/m2 økt fra 29 prosent i 1980, til 37 prosent i 2013 for menn. For kvinner har andelen økt fra 30 prosent til 38 prosent. Overvekt og fedme øker stadig. Det eksisterer likevel ingen nasjonale suksesshistorier for hvordan å takle disse utfordringene, i lys av de siste 33 årene.

På høring

Legeforeningens landsstyremøte vedtok at Legeforeningens deltakelse som strategisk samarbeidspart i EAT-forum skal sendes på høring i organisasjonen. Det ble også vedtatt at det skal gjennomføres en prosess og vurdering av nytteeffekt og omdømmebygging med tanke på å engasjere foreningen i liknende fora i fremtiden. Vurderingen skal legges frem for landsstyret i 2015.

Anbefalte artikler