God feriae!

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Neida, det er ingen trykkfeil i overskriften. «Feriae» var betegnelsen på fest- og høytidsdager hos romerne og er opphavet til ordet «ferie». På norsk kom det tidlig i bruk i skolen og i rettsvesenet, og i bøker fra begynnelsen av 1900-tallet er det denne betydningen av ordet som nevnes. I arbeidslivet er det ganske nytt. Den første loven som regulerte ferie kom først i 1936.

I førsteutgaven av Aschehougs leksikon (1906 – 13) står det at «ferie» særlig brukes i skolen og at formålet er «at give lærere og elever den nødvendige opfriskelse under deres anstrengende arbeide.»

Redaksjonen ønsker leserne en oppfriskende sommer og minner om at neste nummer av Tidsskriftet kommer 5. august.

Anbefalte artikler