NYE SPESIALISTER

Artikkel

GODKJENT I SENTRALSTYRETS MØTE 11.3. 2014:Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin

  • Heald, Margaret Anne

  • Myhre, Jan

  • Olsson, Svein-Jørund

  • Sletvold, Bjørn

  • Strandberg, Guro Åshild Grimstad

Godkjent i sentralstyrets møte 7.4. 2014:Kompetanseområdet allergologi

  • Antonsen, Olaf Harald

  • Kramer, Jan

Godkjent i sentralstyrets møte 29.4. 2014:Kompetanseområdet allergologi

  • Carlsen, Karin Cecilie Lødrup

  • Lier, Per Arve

  • Rolke, Heidi Cathrine Berg

Veileder i allmennmedisin

Tord Anton Haaland

Anbefalte artikler