Allmennmedisinsk vårslepp

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

247 allmennleger hadde funnet veien til årets allmennmedisinske våruke, alt fra unge ferske leger til «gamle» ringrever med lang fartstid. Aldri har vi hatt så mange deltakere, sier foreningens leder Kari Sollien.

Kari Sollien viser stolt frem «Utviklingsplan for fastlegeordningen 2015 – 2020». Planen er grunndokumentet for videreutviklingen av fastlegeordningen. Foto Lisbet T. Kongsvik

– «Våruka» er en viktig samlingsarena. Her møtes allmennleger fra det ganske land og i alle aldre. I tillegg var flere babyer til stede, med tilhørende barnepassere, forteller Kari Sollien.

«Våruka» har et omfattende kursprogram. I år stod blant annet grunnkurs, HMS-kurs, kurs i helsepolitikk, ledelseskurs og kurset «Det moderne legekontor» på menyen. Sollien mener den gode stemningen under «Våruka» tyder på at medlemmene er fornøyde.

– Det var ikke vanskelig å se at folk koste seg. Det sosiale og en god dialog mellom deltakerne er også et viktig element ved slike samlinger. Det blir et «pust i bakken» med både faglig og sosialt påfyll i en ellers travel hverdag, sier Sollien. Hun har all grunn til å puste lettet ut etter et krevende, men vellykket og godt gjennomført arrangement.

Utvikle politikk

– For meg som leder er det viktig å få tilbakemeldinger fra medlemmene om hvor veien skal gå videre, hvordan allmennmedisinen skal utvikles videre, hvordan vi skal opptre på den politiske arena, og hvilke mål og virkemidler vi bør ta i bruk for å nå frem. Fastlegens rolle i kommunehelsetjenesten i fremtiden og legevakt var blant viktige temaer som ble grundig diskutert, sier hun.

Utviklingsplan for fastlegeordningen

På Allmennlegeforeningens landsrådmøte ble det ferske dokumentet Utviklingsplan for fastlegeordningen presentert.

– Dokumentet ble svært godt mottatt og skal være grunndokumentet for videreutviklingen av fastlegeordningen. Vi hadde også en lansering av Oppstart-håndboka for allmennleger i spesialisering. Håndboka er skrevet av utvalget for allmennleger i spesialisering (ALIS). Det er en viktig milepæl hvor vekst og rekruttering er blant hovedoverskriftene, sier Sollien.

– Av viktige saker Allmennlegeforeningen skal konsentrere seg om fremover er gjennomføringen av utviklingsplanen og oppfølging av stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. I så måte er utviklingsplanen godt timet i og med at den er ferdig akkurat nå, påpeker Sollien.

– Våre medlemmer er opptatt av at fastlegene må involveres mer i samarbeidet mellom kommune og sykehus. Etter etableringen av samhandlingsreformen er det inngått mange samarbeidsavtaler i kommunene uten at de berørte legene har vært involvert. Dette har gått veldig fort. Mange kommuner har hatt det så travelt med å inngå avtaler at innholdet har blitt for dårlig. Tone Marie Nybø Solheim fra KS ga uttrykk for at KS ser at mange av disse avtalene er mangelfulle og at det er behov for revisjoner, sier hun.

Det moderne legekontor

På kurset «Det moderne legekontor» møtte det nærmere 60 engasjerte allmennleger. Kursledere var fastlegene Line-Cecilie Christiansen fra Stavanger og Jørn Kippersund fra Volda. Kurset ble avholdt for andre gang og hadde fokus på hvordan allmennlegen kan ta i bruk ny teknologi til beste og nytte for både seg og pasienten.

– Vi tror kurset er viktig, fordi vi står midt oppe i store endringer. Ting endres raskt med tanke på hvordan vi kommuniserer med pasienten og samhandlende aktører, og hvordan vi kan drive et legekontor, sier kurslederne.

Blant temaene som ble gjennomgått var blant annet den kommende kjernejournalen, elektronisk kommunikasjon med pasienten, legens mestring av timelisten for å nevne noen.

– Pasienter er i dag vant med å forholde seg til mange ulike typer medier, også når det kommer til kontakten med fastlegen sin eller i sin søken etter helseinformasjon. Et kurs som dette forsøker ikke bare å formidle kunnskap, men også å skape debatt og refleksjon rundt nye måter å drive allmennpraksis på. Hva kan og bør folk forvente av endringer hos fastlegen sin? Dette er viktige spørsmål å stille, mener de to kurslederne.

Anbefalte artikler