Overvektige barn i Latin-Amerika

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Overvekt og fedme er utbredt blant barn og unge i latinamerikanske land, til tross for at underernæring eksisterer i de samme områdene.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

I en systematisk oversiktsartikkel er prevalensen av overvekt og fedme blant barn og unge i Latin-Amerika beregnet (1). Oversiktsartikkelen er basert på 42 tverrsnittsstudier fra Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico og Peru.

I aldersgruppen 0 – 5 år ble vekt-høyde-forholdet brukt som mål for overvekt og fedme, og prevalensen ble beregnet til 7,1 % (95 % KI 6,2 – 8,0 %). Blant barn i alderen 5 – 11 år ble kroppsmasseindeks brukt som mål, og prevalensen av overvekt og fedme varierte fra 18,9 % i Colombia til 36,9 % i Mexico. Colombia hadde også lavest prevalens i aldersgruppen 12 – 19 år, med 16,6 %.

Med utgangspunkt i de 42 studiene som ble inkludert, er det beregnet at hvert 4 – 5 barn i Latin-Amerika har overvekt eller fedme. Det tilsvarer 42,5 – 51,8 millioner barn og unge i alderen 0 – 19 år.

– Denne oversiktsartikkelen viser at overvekt og fedme er et stort problem i Latin-Amerika, sier barnelege Pétur B. Júlíusson ved Haukeland universitetssykehus.

– Et generelt problem er at definisjonene for overvekt og fedme varierer mellom studiene. Studier fra Brasil og Mexico som inngår i oversiktsartikkelen bruker de samme definisjonene som vi har brukt i Norge (International Obesity Task Force, IOTF). I disse studiene ble det registrert en prevalens som er dobbelt så høy som den vi har i Norge, påpeker Júlíusson.

– De fleste av disse landene er i den spesielle situasjon at de har en samtidig forekomst av både under- og overernæring. Som forfatterne påpeker, så er underernæring i tidlig alder en risikofaktor for senere utvikling av overvekt, sier Júlíusson.

Anbefalte artikler