Re: God løsning på reservasjonssaken

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Løsningen helseministeren har foreslått i reservasjonssaken, som Gjessing kommenterer i sin leder (1), åpner for at kvinnen selv kan velge hvem hun vil søke råd hos i en vanskelig livskrise. Et av alternativene er å bruke fastlegen, slik kun ca 10 % av kvinnene i Oslo har gjort de siste årene. De fleste unge har andre de søker råd hos, som helsesøster, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, eller andre de har tillit til.

  Videre åpner denne løsningen for at leger med samvittighetsvansker kan fokusere på å gi best mulig faglige råd til kvinnen, uten å måtte sette sin underskrift på et papir. Juridisk sett er en underskrift en nokså klar ansvarlig handling. En samtale i tillit og respekt mellom en myndig kvinne og en klok lege (eller helsesøster) er ikke annet enn god medisin. Det gjenstår å se om helseminister Bent Høie klarer å formulere dette på en god og klar måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media