Bruk av medisiner etter partnervold

Lise Eilin Stene Om forfatteren
Artikkel

Medikamenter forskrives oftere til kvinner som har opplevd vold fra partner.

Lise Eilin Stene. Foto: Lars Sørlie

Psykiske og fysiske helseproblemer forekommer hyppigere hos kvinner som har opplevd partnervold, enn hos dem som ikke har opplevd slik vold. Det er imidlertid ukjent i hvilken grad voldsutsatte kvinners helseplager behandles med medikamenter, og hvilke midler de får. Det er generelt behov for mer kunnskap om hvordan partnervold påvirker helsen på lang sikt.

I min avhandling ble sammenhengen mellom partnervold og bruk av reseptbelagte medikamenter undersøkt ved å kople informasjon fra helseundersøkelsen i Oslo 2000 – 2001 (HUBRO) med data fra Reseptregisteret for perioden 2004 – 2009. Arbeidet viste at partnervold var forbundet med bruk av ulike typer reseptbelagte medikamenter mot både psykiske og fysiske helseplager. Et av de viktigste funnene var at kvinner som hadde opplevd partnervold, oftere fikk forskrevet potensielt vanedannende midler, og at det var mer sannsynlig at de fikk slike midler fra flere leger. Avhandlingen viste også økt forekomst av metabolske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og bruk av blodtrykkssenkende medikamenter blant kvinner som hadde opplevd fysisk og/eller seksuell partnervold.

Legemidler kan være god behandling mot mange helseplager. Med tanke på risiko for avhengighet og misbruk er det imidlertid bekymringsfullt at voldsutsatte kvinner oftere fikk potensielt vanedannende medikamenter fra flere leger. Det er viktig at leger har kunnskap om det brede spekteret av helseproblemer som er forbundet med partnervold. Gjennom sin konfidensielle relasjon til pasienten kan de bidra til å avdekke voldserfaringer, sørge for adekvat behandling og om nødvendig igangsette tiltak for å forhindre ytterligere vold.

Disputas

Lise Eilin Stene disputerte for ph.d.-graden ved NTNU 29.11.2013. Tittelen på avhandlingen er Intimate partner violence and prescription drug use: A prospective population-based analysis of women in the Oslo Health Study.

Anbefalte artikler