Vi trenger mer ledelse, og mindre styring

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– God dialog er avgjørende for å redusere avstanden mellom ledere og ansatte, sa Jon Helle, visepresident i Legeforeningen.

Visepresident Jon Helle. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Landsstyremøtets siste dag åpnet med en diskusjon om ledelse i sykehus. I sitt åpningsinnlegg veklta visepresident Jon Helle fokus at lederstillinger må gjøres mer attraktive for å få enda flere leger til å velge ledelse.

Handler om å snu pyramiden

Førstelinjeledere er den gruppen av ledere som står nærmest pasientbehandlingen og som forvalter størstedelen av de samlede ressursene i sykehusene. Disse lederne er helt avgjørende for at vi har en helsetjeneste preget av kvalitet, trygghet og respekt. Helle pekte på den lange avstanden mellom der beslutninger fattes og der faget utøves og utvikles.

– Målet er å snu pyramiden, slik at viktige beslutninger kan fattes nærmere pasientbehandlingen, sa Helle. Han nevnte ledelsesfilosofien til direktør for Ringerike sykehus, Per Bleikelia, som et eksempel til etterfølgelse. Bleikelia fikk Legeforeningens lederpris under årets Dialogkonferanse.

Legeforeningens lederkurs

Det siste året har sentralstyret initiert et pilotprosjekt: Et modulbasert lederkurs for førstelinjeledere i sykehus. Kurset ble etablert på bakgrunn av signaler fra legeledere med ønske om mer lederstøtte og lederopplæring. Helle meddelte at kurset har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra de 34 deltakerne som deltok.

– Vi ønsker derfor landsstyrets støtte til å videreføre og utvikle vårt modulbaserte lederkurs. Sammen med rekrutteringsprogrammet Frist meg inn i ledelse ønsker Legeforeningen å aktivt bidra til at legeledere lykkes i arbeidet, og at flere leger velger ledelse, sa Helle til applaus fra forsamlingen.

Landsstyret vedtok å videføre Legeforeningens modulbaserte lederkurs. Helle avsluttet ved å legge til grunn at sentralstyret tar med seg landsstyrets signaler om å utrede muligheten for et liknende kurs til ledere i primærhelsetjenesten.

Anbefalte artikler