Rekordstort landsstyremøte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Debattene var mange og engasjement stort. Aldri før har så mange deltatt på Legeforeningens landsstyremøte.

Hege Gjessing under sin åpningstale. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Denne gang ønsket man å ta den viktige debatten om hvor vi vil med helsevesenet og regjeringens visjon om å bygge «pasientens helsetjeneste».

Sprekker i glansbildet

– Hvis politikere og toppledere setter egne behov for resultater foran pasientens behov for gode og trygge tjenester, da er det Legeforeningens jobb å være en kile som slår sprekker i glansbildet, sa president Hege Gjessing i sin åpningstale.

– Vi må sørge for å bringe fram i lyset de utfordringene som er til hinder for god ivaretakelse av alle som har behov for helsehjelp. Vi må peke på hva som er de beste løsningene for å sikre høy faglig standard over hele Norge, for alle. Det er grunnen til at vi ble leger og til at vi engasjerer oss i Legeforeningen – og til at vi har kommet hit til Soria Moria, understreket Hege Gjessing.

– Faget skal alltid være i sentrum gjennom høy tillit og godt samarbeid, sa presidenten.

– En av Legeforeningens aller viktigste oppgaver er derfor å være den stemmen som høyt og klart formidler det leger, sykepleiere og andre ansatte i helsetjenesten forteller oss om problemer, utfordringer og barrierer, og hva som er de beste løsningene for å sikre høy faglig standard over alt og for alle.

Les presidentens tale her: legeforeningen.no/Nyheter/2014/A-brenne-for-folks-liv-og-helse/

Oslo medisinske pikekor slo an tonen. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Reservasjon, legevakt og spesialitetsstruktur

Årets temaer skapte stort engasjement. Helsepolitisk debatt med inviterte politikere fra regjering og opposisjon, spesialitetsstruktur, reservasjon og legevakt fikk mange til åta ordet.

Den offentlige samfunnsdebatten om reservasjon i forbindelse med henvisning til abort har vært stor. Det var derfor viktig for Legeforeningen å kunne diskutere den seneste utviklingen i saken. Helsedirektoratets forslag til ny spesialitetsstruktur var også et tema som skapte debatt. Legeforeningen har jobbet mye med forslaget, og vil fortsette sitt arbeid for å sikre en bedre og mer systematisk spesialitetsutdanning. Landsstyrets innspill er et viktig ledd i dette arbeidet.

Legeforeningen har lenge etterlyst en nasjonal legevaktreform. Samhandlingsreformen legger opp til nye forventninger og økt aktivitet, men uten at statsbudsjettet tar hensyn til dette i tilstrekkelig nok grad.

Deltakerrekord

I tillegg til de 142 faste delegatene hadde rekordmange medlemmer fra hele landet meldt seg på årets møte for å være med på reservasjonsdebatten.

Anbefalte artikler