Er det sammenheng mellom vitamin D-nivåer og dødelighet?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Tilskudd av vitamin D₃ var assosiert med redusert dødelighet hos eldre voksne, men tilskudd av det plantebaserte vitamin D2 hadde ikke en slik effekt.

Foto: Sue Hiscoe/NTB scanpix

Det publiseres flere og flere studier om sammenhengen mellom vitamin D og ulike sykdommer, men hvilken betydning vitamin D har for sykdomsrisiko er fortsatt omdiskutert. I en metaanalyse har en internasjonal forskergruppe undersøkt om vitamin D-nivået og vitamin D-tilskudd er forbundet med mortalitet av ulike sykdommer (1).

Resultater fra observasjonsstudier viste en omvendt assosiasjon mellom sirkulerende 25-hydroksyvitamin D-konsentrasjon, som er den primære indikatoren for vitamin D-status, og risiko for all død og død av kardiovaskulær sykdom, kreft og andre sykdommer. I randomiserte studier var relativ risiko for død av all sykdom redusert ved tilskudd av vitamin D₃ (RR 0,89, 95 % KI 0,80 – 0,99), mens vitamin D₂-tilskudd ikke førte til noen endring i dødelighet.

– Selv om observasjonsstudier viser en konsistent sammenheng mellom lave vitamin D-nivåer og risiko for sykdom, er vi usikre på hva denne kan skyldes, sier forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret. To mulige forklaringer er at sykdom forårsaker lave vitamin D-nivåer (revers kausalitet), eller at vitamin D hemmer sykdomsprosesser. Styrken med denne studien er at den inkluderer et relativt høyt antall randomiserte studier, som kunne ha gitt oss svar på dette spørsmålet. Resultatene var imidlertid ikke overbevisende.

– Jeg er enig med forfatterne, som maner til forsiktighet når det gjelder intervensjon og inntak av vitamin D så lenge man ikke vet om vitamin D-metabolittene D₂ og D₃ har ulik betydning for sykdomsrisiko eller hvilken dose og varighet av inntak som er optimal, sier Robsahm.

Anbefalte artikler