Utvalgt arbeidssted: Nordlandssykehuset

Artikkel

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som ved et tradisjonelt sentralsykehus. Det har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner. Helseforetaket arbeider målrettet og systematisk for å bedre kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen og har den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet.

Skisse av fasaden til det nye sykehuset i Bodø, som ferdigstilles i 2018. Illustrasjon: Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi, psykiatri og rus, og er fylkesdekkende for flere subspesialiteter. Det samme gjelder enkelte andre kliniske fag og laboratoriespesialiteter. Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne og Regionalt senter for sykelig overvekt mottar pasienter fra hele Nord-Norge.

Nordlandssykehuset har regionene Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen, med ca. 131 000 innbyggere, som primærområde. De største sykehusene innenfor både somatikk og psykiatri ligger i Bodø. I Lofoten og Vesterålen er det egne lokalsykehus og distriktspsykiatriske sentre. Foretaket gir sentralsykehustjenester til Helgelandssykehuset, som omfatter lokalsykehusene i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen.

Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon og har tilbud om utdanning og praksis innen de fleste sykehusrelaterte yrkesgrupper. I samarbeid med Universitetet i Tromsø tilbyr Nordlandssykehuset et komplett studium for femte og sjette års medisinstudenter.

Forskningsaktiviteten fører til mer enn 60 årlige publikasjoner innenfor somatikk og psykiatri. Virksomheten er organisatorisk støttet av Avdeling for forskning og pasientsikkerhet.

Nordlandssykehuset bygger helt nytt lokalsykehus i Vesterålen. Dette nye sykehuset tas i bruk i 2014. I Bodø bygges nytt sykehus i en kombinasjon av nybygg og modernisering av gammel bygningsmasse. Ferdig sykehus skal stå klart i 2018.

Anbefalte artikler