Livet fortalt til terapeuten

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Grosz, Stephen

Fortellinger fra livet

Hvordan vi mister og finner oss selv. 206 s. Oslo: Forlaget Press, 2014. Pris NOK 349

ISBN 978-82-7547-703-1

I psykoterapirommet blir vi som terapeuter tatt med inn i andre menneskers liv på en helt enestående måte. Hver og en av pasientene lærer oss noe nytt om mennesket, om hvordan vi håndterer våre liv, hva den enkelte kan gjøre for å få til en god utvikling, og hva som stopper, starter eller forverrer en destruktiv prosess, og så videre. I terapirommet skifter fokus fra fortiden, gjennom pasientens livsløpshistorie, til nåtiden representert ved møtet med oss og videre til fremtiden.

Psykoterapeuten fungerer som en «beholder» for unike fortellinger om mennesker. Det er ikke rart at enkelte av dem føler at det er viktig å videreformidle til allmennheten noe av det som pasientenes historier forteller om livet. Forfatteren av denne boken har jobbet som psykoterapeut i 25 år og har ut fra sin «beholder» med 50 000 samtaler gjort et utvalg som har allmenn interesse. Boken består av omtrent tretti korte fortellinger med titler som «Om å bli besatt av historie som ikke kan fortelles», «Om trang til uvitenhet», «Om ikke å være et par», «Om å ville ha det umulige», «Hvorfor vi snubler fra krise til krise», «Hvordan frykten for å miste noe kan føre til at vi mister alt» og «Om å tåle døden». Fortellingene er gruppert i fem avdelinger: «Begynnelser», «Om å lyve», «Kjærlighet», «Forandring» og «Å gi slipp».

Boken formidler en grunnleggende menneskelig erkjennelse og ingen solskinnshistorier. Den forteller på en interessant, autentisk og tankevekkende måte om mange av de utfordringene som vi alle sliter med, og om hvordan vi kan håndtere dem. Den både angår oss leger og andre mennesker. Som fagbok kan den gi medisinske studenter og unge klinikere et bilde av temaer som psykoterapeutiske samtaler kan dreie seg om, og særlig hvordan terapeutiske samtaler kan utløse vendepunkter som kan få avgjørende betydning for pasientenes liv.

Anbefalte artikler