Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Peter F. Hjort

I dette nummeret

Nyheter

Ivar Sønbø Kristiansen
Jan Abel Olsen
Torgeir Bruun Wyller
Harald A. Nygaard
Henrik Holmstrøm
Erik Thaulow

Medisin og vitenskap

Gunnar Norgård
Gottfried Greve
Gunnar Alm Rosland
Ansgar Berg
Ansgar Berg
Gottfried Greve
Asle Hirth
Gunnar Alm Rosland
Gunnar Norgård

Profesjon og samfunn

Marit Tveito
Petter Gjersvik
Anne Kveim Lie
Per Vaglum
Jan Ivar Røssberg
Einar Kringlen
Stig Ottesen
Peter F. Hjort
Nils Erik Gilhus

Kommentar og debatt

Geir Ketil Røste
Torunn Janbu
Lars Wik
Gunnar Mouland
Bjørn Bratland
Magn-Bjørn Hornnes
Hans Petter Asser
Jan Lier
Harald Reiso
Ellen Rygh
Arne Åsberg
Per-Henrik Zahl
Jan Mæhlen
Kjersti Bakken
Elin Alsaker
Anne Elise Eggen
Eiliv Lund
Knud Landmark
Åsmund Reikvam
Sverre E. Kjeldsen
Kjell Midtbø
Arne Westheim
Arne Svilaas
Jan Otto Syvertsen
Lars Slørdal
Sigurd Evensen
Olav Spigset
Ola Gudmundsen
Jean-Michel Gaullier
Christian Syvertsen
Margaretha Haugen
Jan Alexander
Steinar Berge
Magne Helland
Bente Monica Aakre

Oss imellom

Erik Dybing
Peter Blom
Helge Svaar
Grethe Berg Pedersen

Aktuelt i foreningen

Hans Chr. Hansson Kristiansen
Lise B. Johannessen

På tampen

Jon Bing