Leseverdig om fysisk aktivitet og psykisk helse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Martinsen, Egil W.

  Kropp og sinn

  Fysisk aktivitet og psykisk helse. 184 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 249

  ISBN 82- 7674-779-5

  Denne boken omhandler et viktig, men forsømt emne: betydningen av fysisk aktivitet for den psykiske helse.

   Forfatter, Egil W. Martinsen, leder forskningsinstituttet ved Modum Bad. Hans doktorarbeid fra 1989 omhandlet fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved psykiske lidelser, og har vært av stor betydning for stimulering til fysisk aktivitet for pasienter innen psykiatrien. Medforfattere i denne boken er flere: Lisbet Borge med et kapittel om kropp og sjel i et filosofisk og kulturelt perspektiv, Toril Moe og Thomas Moser skriver om motivasjon, Bjørnar Johannessen om praktiske erfaringer med trening av mennesker med psykiske lidelser og Johan Kaggestad har skrevet forordet.

  Selv gir forfatteren en oversikt over fysisk aktivitet og fysisk helse. Han gjennomgår så betydningen av fysisk aktivitet ved depresjon, angst, rusmiddelmisbruk, schizofreni, spiseforstyrrelser og andre tilstander, som utbrenthet. Han påpeker at riktig anvendt er fysisk aktivitet av stor betydning ved disse lidelser. Vi kjenner alle til hvordan psykiatriske pasienter i institusjoner har lett for å bli sittende med inaktivitet, røyk og kaffe, som er uheldig for terapeutiske opplegg. Systematiserte fysiske aktivitetsopplegg er nesten en nødvendighet. I denne boken vil helsepersonell få en aktuell innføring om hva som kan gjøres, og hvordan. Martinsen legger vekt på kognitiv teori og terapi. Temaet er illustrert med pasientfortellinger og utdrag fra litterære tekster og dikt. Ellers gis det også orientering om enkelte negative virkninger av overdreven fysisk aktivitet, som anoreksi, treningsavhengighet og overtrenthetssyndrom.

  Et lite savn har jeg ved gjennomgåelse av denne grundige og solide bok: betydningen av dyr som bidragsytere i den fysiske fostring for enkelte pasientgrupper. Jeg tenker spesielt på hester og ridetilbud, som har vist seg nyttig, ikke minst for unge schizofrene og stoffmisbrukere. Dette emnet kunne fortjent et kapittel.

  Dette er en meget leseverdig bok, som både allmennleger, psykiatere og medarbeidere som arbeider tverrfaglig vil ha stor nytte av.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media