Les mer om …

Artikkel

Sykehjem – et hjem for syke gamle

Norsk sykehjemsmedisin trenger et løft, selv om det også finnes mange tegn på en positiv utvikling. Med lav bemanning, redusert sykehjemsdekning, økt utbygging av omsorgsboliger og rask utskrivning av pasienter fra sykehus, fremstår mange sykehjem i dag nærmest som feltsykehus uten tilstrekkelige medisinske ressurser, hevdes det.

Tidsskriftet innleder i dette nummer en temaserie om sykehjemsmedisin med artikler om fastlegens og sykehjemslegens roller i sykehjemstjenesten, om pleiebehov blant mottakere av omsorgstjenester og om områdegeriatriske team.

Sykehjemsmedisinen frem i lyset

Sykehjemmenes oppgaver og legens rolle

Pleiebehov blant mottakere av kommunale omsorgstjenester

Fastlegers oppfatning av samarbeidet med sykehjem

Områdegeriatriske team – en modell for forpliktende samhandling mellom sykehjem og sykehus

Røntgen på hjul

Uskyldig eller alvorlig bilyd?

Erfarne barnekardiologer kan skille mellom fysiologisk og patologisk hjertebilyd ut fra klinisk undersøkelse alene, uten bruk av ekkokardiografi. Dette viser en prospektiv studie med 220 barn som var henvist til Haukeland Universitetssjukehus. Hvor og hvordan skal barn med hjertebilyd undersøkes?

Ekko for alle barn med bilyd?

Henvisningspraksis og klinisk vurdering av bilyder hos barn

Vurdering av barn med hjertebilyder

Sjeldne sykdommer, smale legemidler

Fabrys sykdom er en av flere genetiske og sjeldne stoffskiftesykdommer som det nå finnes kausal, men svært kostbar behandling mot. Slike legemidler kalles på engelsk orphan drugs, på norsk smale legemidler, fordi pasientene er for få til å være kommersielt interessante. Etter hvilke prinsipper skal vurderingen av refusjonssøknader for smale legemidler gjøres?

Foreldreløse legemidler og helseløse pasienter

Fabrys sykdom – en diagnostisk og terapeutisk utfordring

Utdanning av allmennleger – kan vi lære noe av Nederland?

I Nederland er turnustjenesten avviklet, og spesialistutdanningen i allmennmedisin tar tre år, hvorav ett år ved sykehus. Spesialistutdanningen får store statlige overføringer og virker velorganisert, systematisk og av høy kvalitet.

En annerledes modell for allmennlegeutdanningen

Utdanning av allmennleger – hva kan vi lære av Nederland?

Presidentvalgkamp i Legeforeningen

Legeforeningen skal snart velge ny president, og to kandidater stiller til valg: Torunn Janbu og Geir Ketil Røste, som er foreslått av henholdsvis Oslo legeforening og Norsk overlegeforening. Kandidatene vil frem til landsstyremøtet i Bergen i slutten av mai gjøre rede for sine synspunkter på utvalgte temaer, denne gangen om utfordringer for legers tillitsvalgte i de nye helseforetakene.

En ny rolle for tillitsvalgte

Den gode legerollen

Anbefalte artikler