Beskyttelse til besvær

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke bare mødre som kan være overbeskyttende, IT -sjefer kan også være det. For eksempel er den elektroniske brannmuren ved Ullevål universitetssykehus konstruert slik at Internett-tilgangen er begrenset til lesing av nettsider. Opp- og nedlasting av vedlegg eller bruk av elektroniske skjemaer er problematisk. Det betyr at legene er avskåret fra å delta i faglig samarbeid via nettet. Denne arbeidsformen blir stadig mer utbredt, for eksempel er det en forutsetning for å kunne gjøre fagvurderinger for vitenskapelige tidsskrifter. Det er både ønskelig og nødvendig at leger kan delta i slikt samarbeid – i Norge og internasjonalt.

Anbefalte artikler