G. Mouland og medarbeidere svarer:

Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh Om forfatterne
Artikkel

Det meste av Pål Møllers innlegg gjelder Arne Åsbergs lederartikkel for og imot screening for hemokromatose. Dette kan nok Åsberg kommentere best selv.

Vi synes det er vanskelig å få tak i poenget med Møllers innvendinger mot vår artikkel. Gentesten er omtalt under materiale og metode – det er nemlig den vanlige gentesten for hemokromatose som er alminnelig tilgjengelig for norske leger. Vi valgte å sende prøven til hormonlaboratoriet ved Aker universitetssykehus. Vår undersøkelse er godkjent av etisk komité, slik det også står i artikkelen. To av forfatterne har sitt arbeidssted ved henholdsvis Fylkestrygdekontoret og Fylkesmannen (Fylkeslegen), men de skriver selvfølgelig som selvstendige leger. Det er vel ikke vanlig å regne hele ens arbeidssted som «medansvarlig» når man er medforfatter av en artikkel? I vår undersøkelse ble ikke gentesting brukt som screeningundersøkelse, men som en klinisk laboratorieprøve hos enkeltpasienter som ble utredet for hyperferritinemi. For sikker diagnostikk av hemokromatose måtte man tidligere oftest gjøre leverbiopsi. Nå kan man oftest nøye seg med en enkel blodprøve. Et av formålene med vår undersøkelse var å foreslå en mer systematisk måte å utrede de mange pasientene som har høye ferritinverdier. I dag foregår slik utredning ofte uensartet og usystematisk.

Anbefalte artikler