Ny lærebok i nevroanatomi

Nils Erik Gilhus Om forfatteren
Artikkel

Bjarkam, Carsten Reidies

Neuroanatomi

248 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2004. Pris DKK 488

ISBN 87-628-0495-2

Dette er en helt ny introduksjonsbok i nevroanatomi som primært er beregnet på medisinstudenter. Forfatteren skriver at den i omfang tilsvarer eksamenskrav i nevroanatomi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Boken har utvilsomt et omfang som også gjør den nyttig som oppslagsbok senere, både i den kliniske delen av medisinstudiet og ved senere praksis som lege. Den kan med fordel både benyttes av generalister og spesialister i nevrofag.

Boken er inndelt i tre hovedavsnitt. Først gis i fire kapitler en generell oversikt over nervesystemets oppbygging, funksjon og utvikling. De neste seks kapitlene beskriver mer detaljert nervesystemets strukturelle oppbygging, før de siste seks kapitlene omhandler de strukturelle komponentenes funksjonelle samspill i sensoriske, motoriske, autonome og limbiske systemer. Til hvert av kapitlene er knyttet «kliniske noter» som gir eksempler på hvordan nevroanatomi forklarer og belyser sykdom.

Oppsettet og gjennomgangen er tradisjonell, og egentlig gitt ut fra et tema der struktur skal formidles. Det er rikelig med figurer, stort sett trefargede tegninger, samt enkelte fotografier. Illustrasjonene har god kvalitet og er enkle å forstå. Medisinske betegnelser er gitt både i latin og på dansk. Boken er gjennomgående lett å lese, selv om språket for en norsk leser stundom oppfattes som noe tungt.

Det gis utvilsomt en inngående beskrivelse av human nevroanatomi. Den er klart mindre omfattende enn Per Brodals norske lærebok Sentralnervesystemet. Av samlet innhold på 237 sider utgjøres omkring halvparten av figurer med ledsagende tekst. I tillegg kommer en indeks på ca. ni sider. Boken er solid innbundet, skrevet på godt papir, er i A5-format, og den gir et tiltalende inntrykk.

Fremstillingen er tradisjonell og trygg. De kliniske eksemplene er noe tilfeldige, men belyser viktigheten av strukturell kunnskap og forståelse. Fysiologiske og patofysiologiske forhold nevnes også, men kun for å belyse struktur. Boken kan trygt anbefales som lærebok i nevroanatomi for studenter og som oppslagsbok i senere praksis.

Anbefalte artikler