K. Bakken og medarbeidere svarer:

Kjersti Bakken, Elin Alsaker, Anne Elise Eggen, Eiliv Lund Om forfatterne
Artikkel

I sitt innlegg tolker Per-Henrik Zahl & Jan Mæhlen oss dit hen at nesten all økning i brystkreftinsidens i 1990-årene skyldes østrogenbruk, mens mammografiscreening er uten betydning. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Det vi har sagt, er at data fra Kvinner og kreft-studien, hvor vi har kunnet vurdere begge faktorers betydning, viser at østrogenbruk synes å ha hatt større betydning for økningen i aldersgruppen 45 – 64 år (relativ risiko 2,2; 95 % KI 1,5 – 3,1) enn screening (relativ risiko 1,2; 95 % KI 0,9 – 1,7). Dette fremgår blant annet av et innlegg i Tidsskriftet nr. 21/2004 (1). For øvrig er vi like spent som Zahl & Mæhlen på hvordan kurven for brystkreftinsidens nå vil avtegne seg ettersom salget av østrogener stadig synker.

Anbefalte artikler