God helsepsykologi

Einar Kringlen Om forfatteren
Artikkel

Friis-Hasche, E.

Elsass, P.

Nielsen, T.

Klinisk sundhedspsykologi

475 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2004. Pris DKK 468

ISBN 87-628-0194-5

Danmark har som Norge produsert tallrike psykologer de siste ti år, og de fleste har funnet sitt arbeidssted innenfor psykiatri og helsevesen. Som i vårt land gjør de seg mer og mer gjeldende på bokmarkedet.

Den foreliggende bok er en lærebok i helsepsykologi og beregnet på fagpersonell innenfor helsevesenet, i første rekke psykologer og leger. Et helt kobbel av forfattere – knapt 30 – har deltatt i verket, alle psykologer, med overlege Morten Birket-Smith som enslig medisiner.

Utgivelsen er et resultat av et større forskningsprosjekt om angst, depresjon og smerte ved universitetet i København. Boken har tre hovedkapitler: psykologiske perspektiver på sykdom, helsepsykologisk intervensjon og helsepsykologiske virkemidler. Her finner man artikler, iblant noe kortfattede, om psykiske faktorer som påvirker helse og sykdom fra hypertensjon til hjerteinfarkt. Her er avsnitt om personlighet og arv, om stress og kultur, sykerolle og sykdomsatferd, om kriser, angst og alminnelig depresjon – og mye annet. Den avsluttes med et omfattende appendiks med ordforklaringer, spørreskjemaer, data om sykdom og helse i Danmark, samt stikkord. Litteraturreferanse følger dessverre etter hvert kapittel, mer rasjonelt ville det ha vært om disse var samlet på ett sted. Litteraturreferansene knytter seg for øvrig i vesentlig grad til danske og engelsk-amerikanske undersøkelser og bøker. Norske referanser er det relativt sparsomt med, selv om man i noen få kapitler kan ane hvor stoffet er tatt fra. Med så mange forfattere involvert sier det seg selv at det må bli en viss overlapping. En mer konsis bok ville kanskje blitt resultatet ved et mindre antall forfattere.

Alt i alt er dette blitt en fin bok, balansert, kritisk og informativ, som også norske leger og psykologer vil ha nytte av. Alle medisinske og psykologiske biblioteker bør skaffe seg et eksemplar.

Anbefalte artikler