Ønsker røykfrihet i det offentlige rom

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeledere i Europa støtter tiltak for å sikre innbyggerne røykfrihet.

Terje Vigen, Legeforeningen, Mila Garcia-Barbero, WHOs regionale kontor i Europa, Hans Kristian Bakke, Legeforeningen, René Salzberg, EFMAs leder, Tanith Muller, BMAs Tobacco Control Resource Centre og Tomaz Caks, EFMAs Tobacco Control Group, er glad for at deltakerne underskrev en resept for røykfrihet. Foto Lise B. Johannessen

Dette kom tydelig til uttrykk under EFMA-møtet som hadde tobakk som et av temaene. En rapport som ble offentliggjort på møtet, understreker fordelene ved en lovgivning som sikrer innbyggerne røykfrihet. Legelederne utfordrer sine respektive lands regjeringer til å følge den retning Norge og en rekke andre land, har valgt for å sikre røykfrihet og for å spare liv.

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten ble møtt med stormende applaus da han holdt et foredrag om hvordan vi gjorde det i Norge for å innføre røykfrie utesteder, mens Tomas Caks, leder i EFMAs Tobacco Action Group, snakket om utfordringer for den medisinske profesjonen i forhold til WHOs rammekonvensjon om tobakk.

Tobakk dreper fem millioner mennesker hvert år, og en tredel av disse dødsfallene skjer i Europa.

Verdens første globale helseavtale, WHOs rammekonvensjon om tobakk, trådte i kraft 27. februar i år. Per 15. mars hadde 60 land ratifisert konvensjonen, hvorav Norge var det første.

Les mer: www.who.int/tobacco/framework/en/


– The European Forum of Medical Associations (Den europeiske legeorganisasjonen) og WHO (Verdens helseorganisasjon)

Dette møtet

Anbefalte artikler