Vil styrke medisinsk mikrobiologi

Artikkel

En tiltaksplan fra Sosial- og helsedirektoratet for medisinsk mikrobiologi foreslår økt utdanningskapasitet for leger, styrket forskning og organisering av faget på faglige premisser. Fagmiljøet har i lengre tid erkjent at det ikke er samsvar mellom krav og forventninger til faget på den ene side og bemanning og ressurser på den annen side. Den lave utdanningskapasiteten for medisinske mikrobiologer kombinert med høy gjennomsnittsalder for dagens spesialister er særlig bekymringsfull.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7942

Anbefalte artikler