Forskriver ut fra hensyn og press

Artikkel

Hensyn til pasientene og press fra legemiddelindustrien er to faktorer som kan gjøre at leger forskriver dyrere behandling enn nødvendig. Slik konkluderer Statskonsult, som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har laget en rapport om etterlevelse av vilkårene for forskrivning av legemidler på blåresept. Rapporten viser at i tilfeller der legen ikke følger forskrivningsvilkårene, er det av hensyn til pasienten eller samfunnsøkonomien, ikke av hensyn til seg selv.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7871

Anbefalte artikler