Må si nei takk til sponsing av reiser?

Artikkel

Helsepersonell kan ikke motta faglitteratur, malerier eller gratistur for partneren. Deltakelse på kurs og kongresser og sponsing av reise anses også som gaver i forslaget til ny forskrift om helsepersonells adgang til å motta gaver.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker gjennom forskriftsforslaget å tydeliggjøre og konkretisere hva som er å anse for gave, tjeneste, provisjon eller annen ytelse for helsepersonell, og hva helsepersonell kan motta uten at det påvirker dem i tjenesten på en utilbørlig måte.

Gaver defineres som noe som har en selvstendig økonomisk verdi, enten det er gjenstander, tjenester eller penger. Også ytelser som ikke kan defineres i kroner og øre kan rammes av bestemmelsen. Faglige hjelpemidler, deltakelse på kurs og kongresser og sponsing av reise eller ferieopphold for familiemedlemmer telles som gave.

I forskriftsutkastet heter det imidlertid at deler av den interaksjonen som er mellom helsepersonell og legemiddelindustri, utstyrsleverandører eller andre, vil falle utenfor området for utilbørlighetsvilkåret, da det dreier seg om faglig forsvarlig og produkt- og produsentuavhengig informasjon som har rent opplæringsformål, som eksempelvis større internasjonale vitenskapelige kongresser eller forskningssamlinger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7837

Anbefalte artikler