Doktoravhandlinger ved Universitetet i Oslo

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hanne-Mari Schiøtz Thorud

  Hanne-Mari Schiøtz Thorud

  Skeletal muscle abnormalities in congestive heart failure. Utgår fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus, Det medisinske fakultet. Disputas 11.3. 2005.

  Kristi Cecilie Grønvold Bache

  Kristi Cecilie Grønvold Bache

  The function of ubiquitin-binding protein complexes in endocytic downregulation of growth factor receptors. Utgår fra Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Det medisinske fakultet. Disputas 11.3. 2005.

  Lise Kveberg

  Lise Kveberg

  Molecular and functional studies of NK cell receptors. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet. Disputas 11.3. 2005.

  Anne-Beate Solås

  Anne-Beate Solås

  Resuscitation of the newborn with or without supplemental oxygen? An experimental study in newborn piglets. Utgår fra Pediatrisk forskningsinstitutt og Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet, Det medisinske fakultet. Disputas 10.3. 2005.

  Asgeir Brevik

  Asgeir Brevik

  Biomarkers for the intake of fruits, vegetables and dairy fat. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet. Disputas 10.3. 2005.

  Beate Ørbeck

  Beate Ørbeck

  A neuropsychological study of young adults with congenital hypothyroidism – the significance of thyroxine treatment. Utgår fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (R-BUP) og Instituttgruppe for psykiatri, Ullevål universitetssykehus, Det medisinske fakultet. Disputas 18.2. 2005.

  Trude Margrete Arnesen

  Trude Margrete Arnesen

  Counting health? A critical analysis of cost utility analysis as a tool for setting priorities in health. Utgår fra Statens institutt for folkehelse og Det medisinske fakultet. Disputas 21.1. 2005.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media