Engasjerte medisinstudenter

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) fremstod som samkjørt og velfungerende under landsmøtet i mars.

  Nmfs hovedstyre Rita Helleren, Tobias Schmidt Slørdahl, Torstein Schrøder Hansen, Lars-Kristian Kvalheim og Håkon Kinck…
  Nmfs hovedstyre Rita Helleren, Tobias Schmidt Slørdahl, Torstein Schrøder Hansen, Lars-Kristian Kvalheim og Håkon Kinck Gaarder. Ann-Elise Briskelid var ikke til stede. Foto Hans Chr. Hansson Kristiansen

  Det var stort engasjement blant de over 30 deltakerne, og fra alle hold ble det hevdet at utbyttet av møtet var stort.

  God kvalitet i både grunnutdanning og turnustjeneste har vært viktige saker i årene som har gått, og i debatten om foreningens prinsipp- og arbeidsprogram for det kommende året hersket det enighet om at disse forholdene også må prioriteres i denne perioden. Enkelte av delegatene etterlyste imidlertid nytenkning i måten turnusproblematikken angripes på og stilte spørsmålstegn ved om dagens system også bør være fremtidens. Det ble understreket at tjenesten og omstendighetene rundt den må bli mer forutsigbar enn i dag.

  Nmf har gjennomført en omfattende studentundersøkelse på kliniske kull over hele landet. Denne skal nå følges opp. Videre ønsker Nmf gjennom et eget råd å fokusere enda mer på studiemessige forhold. Tilpasningen av norske studiemodeller til de føringer som er lagt til grunn i den såkalte Bologna-prosessen, representerer viktige utfordringer for legestudentene.

  – Jeg er godt fornøyd med landsmøtehelgen. Vi kom oss gjennom sakene, og selv om vi ikke er enige i alt, var samarbeidsviljen god, sier Torstein Schrøder Hansen, Nms leder.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=4987

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media