Vil oppheve godkjenningsordning

Øyvind Sæbø Om forfatteren
Artikkel

Gjeldende godkjenningsordning for medisinske laboratorier og røntgenvirksomheter er ikke et effektivt virkemiddel for en nasjonal fordeling av ressursene.

Legeforeningen er sterkt opptatt av kravet om at ansvaret skal være forankret i relevant medisinsk spesialistkompetanse. Illustrasjonsfoto

Dette skriver Legeforeningen i et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet har foreslått å erstatte godkjenningsordningen for frittstående laboratorie- og radiologitjenester med en forskrift som skal sikre faglig forsvarlige virksomheter ved at det stilles opp nærmere kompetanse- og kvalitetskrav.

Etter Legeforeningens vurdering er det ikke tungtveiende grunner for å opprettholde godkjenningsordningen. Legeforeningen anser at lovens forsvarlighetskrav er tilstrekkelig, og dessuten at det neppe er særlige grunner til at laboratorie- og røntgenvirksomheter skal ha særlig forskriftsmessig regulering ulikt annen spesialistvirksomhet. Legeforeningen er imidlertid sterkt opptatt av kravet om at ansvaret skal være forankret i relevant medisinsk spesialistkompetanse, og at spesialist derfor skal være tilknyttet, og fortrinnsvis ansatt i virksomheten der det er naturlig.

– Vi innser derfor at en forskriftsregulering inntil videre kan være hensiktsmessig her, skriver foreningen i høringssvaret. Legeforeningen skriver videre at behovet for forskrift bør revurderes, når ordninger med offentlig akkreditering eller ISO-sertifisering omfatter alle virksomheter.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler