Østrogenbehandling og brystkreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kjersti Bakken og medarbeidere foreslår i Tidsskriftet nr. 3/2005 at bruk av østrogen for menopauseplager er den viktigste årsaken til økt brystkrefthyppighet i perioden 1985 – 2001, og at østrogenbehandling har ført til 300 flere brystkrefttilfeller årlig (1). Forfatterne diskuterer ikke at insidensøkningen i stedet kan skyldes en kombinasjon av tidligdiagnostikk (2) og overdiagnostikk (3) på grunn av oppstart av mammografiscreening.

  Basert på data fra Norgeshelsa (4) finner vi at årlig antall nye brystkrefttilfeller per 100 000 kvinner i aldersgruppen 45 – 64 år økte fra 146 i perioden 1986 – 90 til 234 i perioden 1996 – 2001. Dette tilsvarer 400 flere brystkrefttilfeller årlig i Norge.

  Bakken og medarbeidere mener altså at rundt 75 % av økningen i brystkreftinsidens i 1990-årene skyldes østrogenbruk. Hvis Bakken og medarbeidere har rett, burde brystkreftinsidensen nå begynne å falle dramatisk, siden salget av systemiske østrogener har falt med 40 % fra 2001 til 2004.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media