Østrogenbehandling og brystkreft

Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen Om forfatterne

Kjersti Bakken og medarbeidere foreslår i Tidsskriftet nr. 3/2005 at bruk av østrogen for menopauseplager er den viktigste årsaken til økt brystkrefthyppighet i perioden 1985 – 2001, og at østrogenbehandling har ført til 300 flere brystkrefttilfeller årlig (1). Forfatterne diskuterer ikke at insidensøkningen i stedet kan skyldes en kombinasjon av tidligdiagnostikk (2) og overdiagnostikk (3) på grunn av oppstart av mammografiscreening.

Basert på data fra Norgeshelsa (4) finner vi at årlig antall nye brystkrefttilfeller per 100 000 kvinner i aldersgruppen 45 – 64 år økte fra 146 i perioden 1986 – 90 til 234 i perioden 1996 – 2001. Dette tilsvarer 400 flere brystkrefttilfeller årlig i Norge.

Bakken og medarbeidere mener altså at rundt 75 % av økningen i brystkreftinsidens i 1990-årene skyldes østrogenbruk. Hvis Bakken og medarbeidere har rett, burde brystkreftinsidensen nå begynne å falle dramatisk, siden salget av systemiske østrogener har falt med 40 % fra 2001 til 2004.

1

Bakken K, Alsaker E, Eggen AE et al. Østrogenbehandling og brystkreft Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 282 – 5.

2

Ertzaas AKO, Hofvind SS-H, Thoresen SØ. Mammografiprogrammet i Norge. Evaluering av prøveprosjektet 1996 – 2000. Oslo: Kreftregisteret, 2000.

3

Zahl P-H, Strand BH, Mæhlen J. Breast cancer incidence in Norway and Sweden during introduction of nation-wide screening: prospective cohort study. BMJ 2004; 328: 921 – 4.

4

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler