Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hjerneforskere fikk nordisk pris

  Hjerneforskere fikk nordisk pris

  Jon Storm-Mathisen (f. 1941) og Ole Petter Ottersen (f. 1955) ved Anatomisk institutt og Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) ved Universitetet i Oslo, er tildelt Lundbeckfondens Nordiske Forskerpris for 2005, for sin nevroforskning. Prisen på 1,5 millioner danske kroner får de for sin fremragende forskning innenfor basal nevrovitenskap. Jon Storm-Mathisen har gjennom sin forskning blant annet vist at aminosyrer fungerer som signalstoffer i nervesystemet. Sammen med Ole Petter Ottersen har han klarlagt hvor i nervesystemet disse signalstoffene og deres reseptorer og transportmolekyler er lokalisert. Storm-Mathisen har også gitt en beskrivelse av hvordan signalstoffene produseres, lagres og gjenbrukes, mens Ottersen har sett på den skadelige virkningen glutamat har ved hjernesykdommer. De to professorene har til sammen publisert nærmere 500 vitenskapelige artikler, og begge står på Institute for Scientific Informations liste over verdens mest siterte i internasjonale forskningstidsskrifter.

  Enormt samfunnsengasjement

  Enormt samfunnsengasjement

  Kongen har utnevnt professor Berthold Grünfeld (f. 1932) til kommandør av St. Olavs Orden. I begrunnelsen er det lagt vekt på Grünfelds meget energiske samfunnsengasjement, hvor han med stor saklighet og innsikt har bidratt til god folkeopplysning om vanskelige temaer. Spesielt har ordensrådet fremhevet hans innsats for ulykkelige og underprivilegerte medmennesker.

  Fortjenstmedalje til Kofstad

  Fortjenstmedalje til Kofstad

  Kongens fortjenstmedalje i gull er overrakt overlege Johan Kofstad (f. 1934) ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Rikshospitalet. Her har Kofstad vært ansatt siden 1963, som overlege siden 1970. Han har sin spesialutdanning i medisinsk biokjemi, med spesialområde syre-/base- og elektrolyttproblematikk. Han regnes som en nestor i Norge innen faget, og har skrevet en rekke faglige artikler. Kofstad har hatt en rekke tillitsverv innen sitt fagområde, og har i over 30 år vært aktivt engasjert i Norges Røde Kors.

  Kongens sølv til barnelege

  Kongens sølv til barnelege

  Britta Trondskog (f. 1938), tidligere styrer ved Geilomo barnesykehus, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv. Bakgrunnen for tildelingen er hennes enestående innsats for sykehuset gjennom 35 år. Geilomo barnesykehus er en spesialinstitusjon som tilbyr behandlings- og habiliteringstilbud til barn med astma, allergi og eksem. Sykehuset inngår som en del av Barneklinikken ved Rikshospitalet.

  Ny direktør ved Aker

  Ny direktør ved Aker

  Hulda Gunnlaugsdottir (f. 1958) er ny administrerende direktør ved Aker universitetssykehus. Gunnlaugsdottir kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for kirurgisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus. Hun har hovedfag i sykepleievitenskap med tilleggsutdanning i helseadministrasjon og ledelse, skriver Aker universitetssykehus.

  Stig Grydeland (f. 1947) er ansatt i stillingen som viseadministrerende direktør. Grydeland har vært konstituert som administrerende direktør i samme foretak siden 18. mai i fjor.

  Ledende innen akuttmedisin

  Ledende innen akuttmedisin

  Professor i akuttmedisin ved Universitetet i Oslo, Petter Andreas Steen (f. 1947), er som en av fem tildelt en æresbevisning fra The American Heart Association og The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Slike æresbevisninger deles ut omtrent hvert femte år, til personer som har gjort en spesiell innsats innen hjerte-lunge-redning. Steen er den tredje europeer som får denne prestisjetunge anerkjennelsen. Han arbeider ved anestesiavdelingen og i ambulansetjenesten ved Ullevål universitetssykehus og har blant annet vært med på å utarbeide internasjonale retningslinjer for hjerte-lunge-redning. Steen har skrevet mer enn 300 vitenskapelige artikler innen akuttmedisin, og har vært styreleder i det europeiske resuscitasjonsrådet.

  – Dette er en æresbevisning også til norsk forskning og innsats på området. Jeg er leder for en forskergruppe på åtte forskere i Helse Øst, og ser på dette som en æresbevisning til hele gruppen, som er bygd opp over de siste 15 årene, sier Steen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media