Avgjørende å bli trodd av legen

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner med såkalte ubestemte helseplager opplever å bli møtt med skepsis og manglende interesse av legen. Dette går på verdigheten løs.

  Anne Werner har skrevet doktoravhandling om helseplager som oppfattes som ubestemte av lege og helsevesen. Foto Lasse…
  Anne Werner har skrevet doktoravhandling om helseplager som oppfattes som ubestemte av lege og helsevesen. Foto Lasse Torgersen

  I sin doktoravhandling ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, har sosiolog Anne Werner, tidligere forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, studert hvordan kvinner med kroniske muskelsmerter håndterer opplevelsen av ikke å bli møtt med forståelse og respekt av legen. Kroniske muskelsmerter, som for eksempel fibromyalgi, er helseplager som oppfattes som ubestemte av lege og helsevesen. Kvinnene opplever kroppslige smerter, men legen finner ikke tegn på diagnostiserbar sykdom. Langt flere kvinner enn menn får diagnosen fibromyalgi, som ifølge en norsk studie har lav status både blant leger og blant folk flest.

  Også tidligere studier har vist at denne pasientgruppen har mange negative erfaringer fra legekonsultasjonen. Werner har intervjuet ti kvinner med kroniske muskelsmerter med ulik alder, bakgrunn og sykdomserfaring. – Pasientene jobber hardt for å bli trodd og forstått av legen. Ikke å bli tatt på alvor går på verdigheten løs for kvinner med helseplager som oppfattes som ubestemte. De sliter med å finne en balanse mellom å være sterke og svake, mellom å være pågående og tilbakeholdne i konsultasjonen, og de anstrenger seg for at helseplagene skal bli forstått som medisinske sykdommer snarere enn som tegn på psykisk ubalanse, sier Werner. Dermed rettes all oppmerksomhet mot kampen for troverdighet. Dette går på bekostning av arbeidet for å forsone seg med et liv med kroniske plager.

  – Kvinnene jeg intervjuet beskriver hvordan det å bli møtt med en anerkjennende holdning i et behandlingsopplegg har styrket deres tilfriskningsprosess, og gjort at de har kunnet tilpasse seg og akseptere plagene. De trenger ikke lenger bruke alle sine krefter på å kjempe for å bli trodd. Å bli tatt på alvor av legen kan være den støtten de trenger for å mobilisere nok krefter til å leve med plagene, sier Werner. Hun mener den enkelte lege kan bli flinkere i møtet med kvinner med ubestemte helseplager, men understreker samtidig at mange kvinner med kroniske muskelsmerter får god hjelp. Løsningen på vanskelighetene krever endringer innen medisinen selv, på makronivå, mener Anne Werner.

  Studien inngår i et forskernettverk som ledes av professor Kirsti Malterud ved Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen. Anne Werner disputerte 23. februar.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7713

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media