Bindeledd mellom hud og immunsystem ved psoriasis

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Psoriasis utvikles gjennom en lite avklart interaksjon mellom huden og immunsystemet. Signalmolekylet Stat3 gir ny kunnskap om mulige sykdomsmekanismer.

Psoriasis utvikles sannsynligvis på grunn av et ugunstig samspill mellom genetiske faktorer og miljø. Et viktig diskusjonstema innen psoriasisforskning er om det er mekanismer i keratinocyttene i huden eller T-celler som utløser sykdommen. Lite har vært kjent som har kunnet knytte de to leirene sammen.

I en studie fra USA ble rollen til signalmolekylet Stat3 ved utvikling av psoriasisliknende hudforandringer studert i musemodeller (1). I en transgen musemodell med konstitutivt aktivert Stat3 utviklet dyrene etter to uker hudforandringer som ved biokjemiske, immunhistologiske og histologiske analyser var svært lik dem man finner ved psoriasis. Studiene viste videre at T-celler var nødvendig for å indusere fenotypen.

– Det foregår for tiden intensiv forskning omkring den immunologiske aktiveringen i huden ved psoriasis, særlig med tanke på terapi. Stat-molekylene er cytoplasmatiske proteiner som overfører ekstracellulære signaler til cellekjernen. Stat3 er viktig i genreguleringen bl.a. av keratinocytter og påvirker celledeling og overlevelse. Ved sårtilheling påvises aktivert Stat3 i sårkanten både i human hud og musehud, forteller seksjonsoverlege Joar Austad ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

– I denne musemodellen klarte man å indusere psoriasisliknende hudforandringer ved å stimulere Stat3-aktivering av keratinocytter. Blokking av Stat3 hindret utvikling av slike hudforandringer, og både aktivert Stat3 og aktiverte CD4-positive T-lymfocytter var nødvendig. Ved psoriasis hos menneske er det også påvist aktivert Stat3 i keratinocyttene, og en hemning av denne aktiveringen eller blokking av Stat3 kan bli et viktig terapeutisk angrepspunkt. Mekanismen for Stat3-aktiveringen ved psoriasis er ennå ikke klarlagt, sier Austad.

Anbefalte artikler