COX-2-hemmere - enda et skritt tilbake

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Når man skriver om aktuelle problemstillinger, dukker ofte ny og viktig informasjon opp underveis. I arbeidet med vår oversiktsartikkel COX-2-hemmere – ett skritt frem og to tilbake i Tidsskriftet nr. 7/2005 (1), skjedde dette kontinuerlig. Etter at manuskriptet ble godkjent for publisering, har det tilkommet ny og aktuell informasjon om COX-2-hemmernes sikkerhet. APPROVe-studien (2), APC-studien (3) og resultater som indikerer en stor økning av kardiovaskulære komplikasjoner ved korttidsbehandling av hjerteopererte med parecoxib (Dynastat) og valdecoxib (Bextra) (4), er publisert. En stor amerikansk pasient-kontroll-studie har påvist signifikant og doseavhengig risikoøkning for kardiovaskulær sykdom ved bruk av rofecoxib, men ikke ved bruk av celecoxib, ibuprofen og naproksen (5). En metaanalyse har presentert data som viser at COX-2-hemmere øker blodtrykket mer enn tradisjonelle ikke-steroide antiinflammatoriske midler og placebo, og at rofecoxib gir større blodtrykksøkning enn celecoxib (6). Endelig har australske, europeiske og amerikanske legemiddelmyndigheter gått ut med anbefalinger som i realiteten innebærer store restriksjoner i bruken av COX-2-hemmere (7). De nye opplysningene maner etter vår mening til ytterligere aktsomhet når det gjelder disse legemidlene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media