Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Koleravaksine gav god beskyttelse i Mosambik

Kolera er forårsaket av Vibrio cholerae, som trives i fuktige omgivelser. Faren for kolerautbrudd er særlig stor ved dårlige vann- og sanitærforhold. De siste årene er det utviklet nye perorale koleravaksiner, men det er uklart om disse vil gi tilstrekkelig beskyttelse i områder med høy HIV-prevalens.

I desember 2003 og januar 2004 ble det gjennomført et omfattende vaksineringsprogram mot kolera i Mosambik (1). To perorale vaksinedoser med rekombinant koleratoksin B-subenhet og drepte koleraceller (rBS-WC-vaksine) ble gitt til befolkningen i en fattig bydel i Beira med om lag 21 000 innbyggere.

Under et utbrudd av kolera i perioden januar til mai 2004 ble det identifisert 43 personer med kolera og gjort en pasient-kontroll-studie med 172 matchede kontrollpersoner. Studien viste at vaksinasjon var assosiert med 78 % beskyttelse mot kolera (95 % KI 39 – 92; p = 0,004). Området der vaksinasjonsprogrammet ble gjennomført er høyendemisk for kolera, og prevalensen av HIV-infeksjon er høy (20 – 30 %). Resultatene er derfor svært oppløftende, selv om varigheten av beskyttelsen foreløpig er usikker.

Verdens helseorganisasjon står foran en stor oppgave med å mobilisere nok ressurser til koleravaksinering for dem som trenger det mest. Sverige har nylig lovet å donere nok vaksine til 200 000 mennesker (2).

Anbefalte artikler