Vold og misbruk ved gjentatte aborter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Kanadiske kvinner som søker om provosert abort flere ganger, har oftere vært offer for vold fra partner.

Vi har liten kunnskap om hvem som søker provosert abort gjentatte ganger. I en kanadisk studie ble abortsøkende kvinner rekruttert fra et regionalt senter som foretar abortinngrep i Sørvest-Ontario (1). 1 127 kvinner (92 %) besvarte et spørreskjema med 65 spørsmål om bl.a. voldserfaringer tidligere i livet.

Sannsynligheten for gjentatt versus førstegangs abort økte med alder, bruk av p-pille, historie med fysisk misbruk fra partners side, seksuelt misbruk eller vold og seksuelt overførbar sykdom, og at kvinnen var født utenfor Canada. Justert oddsratio for ≥ 3 aborter ved fysisk misbruk utøvd av partner var 2,8 (95 % KI 1,6 – 4,8).

– Kvinner som søkte om abort på ny, rapporterte oftere konflikt og slagsmål med nåværende partner. Hvorvidt svangerskapet var gjenstand for konflikt, ble det ikke spurt om. Kvinner som kom for ny abort, rapporterte også i mindre grad å ha et sosialt nettverk enn de som kom for førstegangsabort, sier professor Berit Schei ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

– Forfatterne mener at når kvinner søker om abort flere ganger, bør legen screene for vold eller misbruk i forholdet. Det er ikke dokumentert at screening for vold blant ulike pasientgrupper har en positiv effekt (2). Men i en kommentarartikkel til den kanadiske studien understrekes det at vold alltid bør vurderes som årsaksfaktor (3), sier Schei.

Anbefalte artikler