God, ny bok om selvmordsproblemer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bøhle, Solveig

  Å ville døden sterkere enn livet

  Om depresjon, selvmord og etterlattes situasjon. 181 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 199

  ISBN 82-05-33726-8

  Solveig Bøhle er godt kjent blant alle som har med selvmordstruede pasienter å gjøre eller som selv er rammet av problemene som pasient eller pårørende. Det skyldes delvis hennes innsats som journalist i NRK, der hun har laget radio- og fjernsynsprogrammer om selvmord, og ikke minst hennes bok Noen blir tilbake, der hun spesielt tar for seg de etterlattes situasjon.

  I denne nye boken lar hun oss møte pårørende i deres strev med problemene etterpå, i å finne årsaker til at det gikk så ille, og hva som kanskje ble gjort eller ikke ble gjort for å hjelpe den person som i stedet forlot livet.

  Bøhle gir mange gripende beretninger om depresjon, fortvilelse, håpløshet og mangel på hjelp. Hun kommer også inn på de store vansker som ligger i dagens behandlingssituasjon, med vansker for å få innleggelse, altfor kort innleggelsestid, svingdørspolitikk og mangel på langsiktig behandlingstiltak. Men også de mange tabuforestillinger som fremdeles omgir selvmord, og den skyldfølelse og jakt på forklaringer som kan prege den etterlatte for livstid. Hva kan gjøres? Opplysningsarbeid av det slag som gjøres i denne boken, er helt sentralt i dette arbeid. Gode og gripende historier gir leseren anledning også til egne refleksjoner. Både psykoterapi, sosiologiske og biologiske årsaksmekanismer vektlegges, de to første grupper klarest.

  Dette er en bok som kan anbefales så vel til behandlere som til den som selv sliter med selvmordstanker, og ikke minst de mange etterlatte som berøres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media