Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Erik Ekker Solberg

Verdens helse

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Eirik Skogvoll

Brev til redaktøren

Finn G.B. Wisløff
Eric Rinvik
Torgrim Sørnes

Originalartikkel

Oversiktsartikkel

Ida Skrinde Leren
Kristina Hermann Haugaa
Thor Edvardsen
Ole-Gunnar Anfinsen
Erik Kongsgård
Knut Erik Berge
Trond P. Leren
Jan P. Amlie

Aktuelt

Ghous Gondal
Egil Johnson
Vemund Paulsen
Banitalebi Hasan
Lars Slørdal
Anita Skogholt
Kjell Aarstad
Christian Lycke Ellingsen
Marianne B. Brekke
Olav A. Haugen

Noe å lære av

Einar Dale
Lars Heggelund
Truls Michael Leegard
Helvi Holm Samdal
Thor Edvardsen
Erik Gjertsen
Jon Henrik Laake
Jan Fredrik Bugge
Anders Wetting Carlsen
Bjørn Olav Haugen
Pål Klepstad
Albert Castellheim

Kronikk

Hans Flaatten
Eldar Søreide
Elling Ulvestad
Elisabeth Swensen
Gunnar Skov Simonsen
Edvin Schei

Intervju

Elisabeth Swensen

Internasjonal medisin

Elisabeth Marie Strømme

Medisinsk etikk

Karsten Hytten

Språkspalten

Anmeldelser

Kristian Hagestad
Pål Zeiner
Inger Helene Vandvik
Peter F. Hjort
Håkon Lasse Leira
Peter F. Hjort
J. Frederik Frøen
Per Sigvald Bakke
Per Anton Sirnes
Truls Krogh

Aktuelt i foreningen

Knut E. Braaten
Ellen Juul Andersen

Oss imellom

Eline Feiring
Eline Feiring
Eline Feiring