En «må-ha-bok» om kommunikasjon i helsefagene

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thornquist, E.

  Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten

  2. utg. 390 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 425

  ISBN 978-82-05-38719-5

  Det er ikke ofte man som anmelder har gleden av å kunne omtale annenutgaven av en bok hele 11 år etter at man i samme tidsskrift ga uttrykk for sin begeistring for førsteutgaven (1). Det er en type validering av gangsynet man sjelden får. Den holdt mål! Og dertil i en slik grad at den ikke bare nå blir utgitt igjen, men er utvidet med hele 100 sider! Forlaget har altså gitt forfatteren større armslag. Det borger for kvalitet.

  Temaet er, som i første utgave, alle aspekter ved fenomenet kommunikasjon slik det utspiller seg i behandlingsfagene – mellom enkeltpasienter og den enkelte behandler i klassiske medisinske møter, behandlere imellom i faglig drøfting, over linjeskillene i helsevesenet og mellom pasienter og store organisasjoner, som hjemmebaserte tjenester, sykehus, helsemyndigheter eller brukerorganisasjoner.

  Tilveksten i denne utgaven utgjøres blant annet av emner som for ti år siden ikke var aktuelle for lesere flest, selv om de var antydet. Her blir de både utdypet og utfoldet. Det gjelder forholdet mellom kropp og erfaring. Kroppsforståelse og kroppslig og ikke-verbal kommunikasjon har fått betydelig mer plass. Det samme gjelder emnene «brukere» og «medikalisering». Selvsagt henger disse – hver for seg og seg imellom – sammen med kommunikasjon. Og begge igjen danner et tett nettverk med emnet «helseinformasjon».

  Derved er vi ved bokens store forse: De komplekse fenomener som kjennetegner dagens helsevesen, og hvordan de er vevd sammen, «gjennomlyses» med det skolerte blikket til en insider. Forfatteren er kliniker på sin hals, hvilket fremgår av alle de realistiske kliniske vignetter som anskueliggjør utgivelsens aktualitet og relevans for alle profesjonelle innen helsefagene. Dessuten er hun en glimrende teoretiker med bred orientering innen helse- og samfunnsfag foruten språk-, tegn- og kommunikasjonsteori. Hennes horisont er uvanlig vid, hun henter kunnskap fra mange kilder. Det gjenspeiles i mer enn 20 sider med referanser. Og hun åpner viktige og informative perspektiver – begrunnet i solid teori – på, ja nettopp på, dagens praksis i helsevesenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media