Fruktbart samarbeid under pandemi

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  KS og Legeforeningens samarbeid under svineinfluensaen høsten 2009, bidro til at kommuner og fastleger kunne forene krefter i vaksinasjonsarbeidet.

  Kommuner og fastleger forente krefter i vaksinasjonsarbeidet. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Kommuner og fastleger forente krefter i vaksinasjonsarbeidet. Illustrasjonsfoto Colourbox

  KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) og Legeforeningen støttet tidlig målet om at flest mulig skulle la seg vaksinere. Et av virkemidlene for å oppnå høy vaksinasjonsdekning i befolkningen, er at vaksinasjonsprogrammer fullfinansieres av staten. I forbindelse med vaksinering mot influensa A (H1N1) valgte imidlertid myndighetene at deler av kostnadene skulle dekkes av pasientene gjennom egenbetaling.

  – Men KS er fornøyd med at helsemyndighetene opphevet maksimumsprisen som først ble innført. Det satte kommunene i stand til å gjennomføre vaksineringen på den måten de selv mente var mest hensiktsmessig. I arbeidet som fulgte var det viktig at informasjon om kommunenes vaksinasjonstilbud var tydelig og nådde lett frem til befolkningen, sier Sigrun Vågeng, administrerende direktør i KS.

  – Legeforeningen har hele tiden formidlet budskapet fra fastlegene om at de stiller opp og bidrar med et individuelt tilpasset vaksinasjonstilbud, noe som forutsetter god dialog mellom leger og kommuner og enighet om den praktiske gjennomføringen. Flere steder har også fastlegene bidratt i massevaksineringen etter nærmere avtale, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

  Kommunene har ansvar for å tilby vaksine til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Vaksinasjonsprogrammet for pandemisk influensa er i hovedsak gjennomført i form av massevaksinasjon og som vaksinering hos fastlegen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media