()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  NEL gratis til brukerne frem til august 2010

  NEL gratis til brukerne frem til august 2010

  Styret i Norsk Helseinformatikk AS, som utgir Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) har besluttet å tilby NEL gratis til sine brukere frem til august 2010. Redaktør av NEL, Terje Johannessen, sier at de for å eliminere skadevirkningene av Helsebibliotekets beslutning om ikke å forlenge avtalen med NEL ut over 1.2. 2010, har besluttet å tilby NEL gratis. NEL ser dette som et bidrag til å styrke samhandlingen i norsk helsetjeneste. Han forteller at NEL i perioden frem til august 2009 i samarbeid med brukere og samarbeidspartnere, vil arbeide for å finne frem til permanente løsninger som gjør at NEL fortsatt skal være tilgjengelig for alt norsk helsepersonell.

  Torunn Janbu, president i Legeforeningen, synes det er positivt at Norsk Helseinformatikk AS vil bidra til å gjøre NEL tilgjengelig for alt helsepersonell og studenter. – Vi har fått mange reaksjoner fra en rekke allmennleger og ulike organisasjonsledd på Helsebibliotekets avgjørelse, sier hun, og forteller at Legeforeningen vil fortsette dialogen med Norsk Helseinformatikk AS for å bidra til at NEL fortsatt blir tilgjengelig.

  Helsetilsyn i utenlandsoperasjoner

  Helsetilsyn i utenlandsoperasjoner

  En ny avtale skal sikre uavhengig tilsyn med helsetjenestene som norske soldater får under utenlandsoppdrag. – Legeforeningen er fornøyd med at myndighetene har inngått avtale om at Statens helsetilsyn nå skal kontrollere helsetjenestene til norsk personell i militære operasjoner i utlandet. Norske soldater i utenlandstjeneste har stort behov for å være trygge på at de får gode og nødvendige helsetjenester før, under og etter endt oppdrag, sier Torunn Janbu.

  Avtalen er inngått mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

  Helsetilsynet har allerede lovbestemt tilsyn med Forsvarets sanitets helsetjenester i Norge. Den nye avtalen har en varighet på tre år.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/158753.0

  Praktisering av retningslinjene for stipend i Utdanningsfond I

  Praktisering av retningslinjene for stipend i Utdanningsfond I

  Sentralstyret har vedtatt endring av retningslinjene for tildeling av lederstipend og viderekvalifiseringsstipend i Utdanningsfond I med enkelte mindre endringer.

  Se retningslinjene her: www.legeforeningen.no/id/1611

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media