Forbedringer for tillitsvalgte

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Merittering, bistand til tillitsvalgte og frikjøp er blant forslagene som vurderes for å tilrettelegge bedre for tillitsvalgte.

  Arne Refsum. Foto Ellen Juul Andersen
  Arne Refsum. Foto Ellen Juul Andersen

  Et av sentralstyrets seks satsingsområder er å sikre rekruttering og involvering av tillitsvalgte gjennom forbedret opplæring og bistand. I den forbindelse er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak og se på hvordan man skal styrke tillitsvalgte og sette dem bedre i stand til å fylle rollen.

  – Mange vegrer seg for å påta seg verv som tillitsvalgt, sier Arne Refsum, leder i Overlegeforeningen. Han sitter i arbeidsgruppen sammen med Kjersti Baksaas-Aasen fra Yngre legers forening.

  – Vi ønsker å gjøre noe med dette og vurderer bl.a. hvordan det å være tillitsvalgt kan bli meritterende, sier han. – Vi ser også på hvordan de tillitsvalgte kan føle at «de får noe igjen» for den jobben de påtar seg for fellesskapet. Av erfaring vet jeg at mange tillitsvalgte trenger mer støtte til deler av jobben, og det skal vi også se på, sier Refsum.

  – Både bedre og mer målrettet opplæring og vurdering av om noen kurs bør være obligatoriske, er blant det vi vurderer. For å ha førstehånds kunnskap om hvordan dagens tillitsvalgte ser på behovet og temaer for kurs, vil vi gjennomføre en kartlegging. I hvilken form vi gjør det, er ikke avklart, det avgjørende er at tiltakene vi kommer frem til treffer de tillitsvalgtes behov, understreker Arne Refsum.

  Arbeidsgruppen har sekretariatsstøtte i forhandlings- og helserettsavdelingen, og sentralstyret vil behandle forslag til hvordan man skal styrke tillitsvalgte i februar 2010.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media