En oppvekst som funksjonshemmet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nygård, A-P.

  Det som ingen ser

  264 s, ill. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2009. Pris NOK 199

  ISBN 978-82-8112-130-0

  Anne-Pia Nygård ble lam fra livet og ned og rullestolbruker da hun var ti år. Hun hadde medfødt kyfoskoliose og ble operert for dette. En sykehustabbe i kjølvannet av operasjonen førte til tverrsnittslesjon og paraplegi. Hun har nå skrevet om sin oppvekst, som var preget av tallrike langvarige sykehusopphold langt hjemmefra, og om ungdomstiden og tiden som ung voksen – med skolegang, studier og kampen for et selvstendig og meningsfylt liv.

  Fremstillingen veksler mellom kronologisk nøktern fortelling og brev mellom fagfolk, legehenvisinger, dagboknotater og brev hun selv skrev som barn m.m. Det er også avsnitt der hun reflekterer over sin situasjon slik hun opplevde den på ulike alderstrinn. Leseren får både den ytre historien og den følelsesmessige opplevelsen. På den måten nærmer forfatteren seg målet: Å fortelle om «det som ingen ser». Ut fra beskrivelsene var Anne-Pia Nygård omgitt av kloke voksne både i familien og dels i helsevesenet. Likevel har det vært tanker, følelser og bilder inni henne som har gitt henne følelsesmessige begrensninger i tillegg til de fysiske. Det kan virke som om dette har kretset mye rundt identitet, selvfølelse og tro på egen verdi.

  Dette er blitt en bok som berører og starter tanker hos leseren. Den retter seg mot helsepersonell og alle som jobber med barn og ungdom. Den kan anbefales. Undertegnede synes den ville ha vunnet på nedkorting, fordi det blir en del gjentakelser hvis den blir lest fra perm til perm. Det er imidlertid mange avsnitt som egner seg godt til samtale kolleger imellom, den bør derfor ligger på lunsjbordet, på vaktrommet eller andre steder der fagfolk som arbeider med barn og ungdom samles.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media