Resept for en frisk planet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har en viktig rolle som kunnskapsforvalter og samfunnsaktør i spørsmålet om klimarelaterte helsekonsekvenser.

  Legeforeningen vil arbeide for at det satses mer på forskning om klimarelaterte helsekonsekvenser. Illustrasjonsfoto…
  Legeforeningen vil arbeide for at det satses mer på forskning om klimarelaterte helsekonsekvenser. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Legeforeningen har som målsetting å være oppdatert på helsekonsekvenser av klimaendringer, å synliggjøre engasjement overfor myndigheter og aktuelle organisasjoner og å bidra med kompetanse.

  Dette går frem av foreningens tiltaksplan for klimaengasjement og grunnlagsdokumentet Global oppvarming og helse. I begge beskrives hvilke følger klimaendringene kan få for helse samt hvilke tiltak Legeforeningen kan bidra med til det beste for samfunnet.

  – Legeforeningen vil arbeide for at det satses mer på forskning om klimarelaterte helsekonsekvenser. Her trengs det et løft hvis vi skal stå godt rustet til å møte de faglige utfordringene. Forskningen må vinkles nasjonalt og internasjonalt, sier legepresident Torunn Janbu.

  Nødvendig med kunnskap

  Nødvendig med kunnskap

  Legeforeningen vil også arbeide for å innføre undervisning om temaet i medisinske fag og for at kunnskapen om klimarelaterte helsekonsekvenser tas i bruk.

  – Kunnskapen Legeforeningen har og nå utvikler, kan og må anvendes på flere ulike arenaer og beslutningsnivåer. Vi mener det vil kunne utgjøre en forskjell, sier Janbu.

  Hun understreker at uavhengig av årsaksforhold er det helt nødvendig med mer kunnskap om konsekvenser av klimaendringene, ikke minst helsekonsekvenser.

  Globalt nettverk

  Globalt nettverk

  – Vi må ha som mål både å begrense klimaendringer så langt det er mulig, samtidig som vi gjør oss mindre sårbare for temperaturstigninger. Det innebærer at Legeforeningen over tid vil vurdere å inkludere et bredere spekter av miljøutfordringer i sitt klimaengasjement, sier Janbu.

  Legeforeningens klimaengasjement innebærer støtte til Prescription for a Healthy Planet, og foreningen har meldt seg på Global Network for Climate Friendly Healthcare (1). Førstnevnte er et dokument utarbeidet av HEAL (Health and Environment Alliance) og HCWH (Health Care Without Harm) i samarbeid med WHO (Verdens helseorganisasjon). Legeforeningens støtter dokumentet gjennom CPME (Den europeiske legeforening) og WMA (Verdens legeforening). Hensikten med dokumentet var å gi innspill til klimatoppmøtet i København i desember og det brukes videre som grunnlag for prosjektet Global Network for Climate Friendly Healthcare. Prosjektet er et kunnskapsnettverk for helsepersonell for utveksling av informasjon og erfaringer om klimarelaterte helsekonsekvenser.

  En rekke konsekvenser

  En rekke konsekvenser

  Et varmere klima vil påvirke menneskers helse på en rekke områder. Økt gjennomsnittstemperatur vil ha en rekke permanente, globale konsekvenser. Samtidig forventes klimaendringer å føre til hyppigere forekomst av potensielt helsefarlige enkelthendelser som flom, storm og hetebølger. Noen endringer kan allerede observeres, mens andre antatte konsekvenser bygger på prognoser.

  – Global oppvarming vil innvirke på noen av de viktigste grunnleggende faktorer for helse: Mat, ren luft og vann. Effektene vil variere, men de rammer hele verden. Ekstremt stormvær, hete, flom, tørke og branner fører til migrasjon og gir sekundære problemer med matproduksjon og tilgang på mat og vann. Klimaendringer vil også kunne påvirke forekomsten av vektorbårne sykdommer og andre infeksjoner, forklarer Torunn Janbu.

  Graden av vitenskapelig dokumentasjon for ulike sammenhenger mellom klimaendringer og helse varierer. Feltet preges av sammensatte årsaksforhold der mange faktorer påvirker hverandre i en kompleks helhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media