()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet høstede lymfeknuter er høyere for svulster som er lokalisert i høyre colon og er mikrosatellittinstabile. Det viser en norsk studie.

  Antall høstede lymfeknuter etter kirurgi for coloncancer er viktig for valg av behandling. Pasienter der det er funn av svulstvev i lymfeknutene gis rutinemessig cellegift etter operasjonen. For å være sikker på vurderingen av lymfeknutestatus anbefales det at minst 12 lymfeknuter fra preparatet er undersøkt. Flere ulike faktorer er vist å kunne påvirke dette antallet – både kirurgisk teknikk, patologens grundighet og sykehusets erfaring med tykktarmskreft. Svulstens egen betydning for lymfeknuteantallet er i mindre grad evaluert. Dette ble derfor undersøkt i en studie med 121 pasienter fra Stavanger med coloncancer i stadium 2 og stadium 3 (1).

  Samtlige svulster var undersøkt for forekomst av mikrosatellittinstabilitet i tumorvevet. For en tredel av pasientene var det mer enn 12 høstede lymfeknuter. De med < 12 høstede hadde ikke lavere overlevelse eller større risiko for residiv eller metastaser. Både tumorstørrelse, funn av mikrosatellittinstabilitet og lokalisering av tumor i høyre (proksimale) colon var forbundet med høyere antall undersøkte lymfeknuter. For svulster med mikrosatellittinstabilitet var det signifikant større andel (54 %) med tilstrekkelig antall høstende lymfeknuter (OR 2,9). I en multivariat analyse var høyresidig tumor viktigst for lymfeknuteantall over 12 (justert OR 3,5). For stadium 2- og stadium 3-tilfeller var mikrosatellittinstabilitet den viktigste faktoren (justert OR 2,6).

  Både proksimal plassering av tumor i colon samt genetisk instabilitet i form av mikrosatellittinstabilitet har innvirkning på antallet høstede lymfeknuter etter kirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media