Lungemedisin i frakkelommen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chapman, S

  Robinson, G

  Stradling, J

  Oxford handbook of respiratory medicine

  2. utg. 856 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 33

  ISBN 978-0-19-954516-2

  Forfatterne henvender seg til spesialistkandidater i lungemedisin og indremedisin med det som er ment som en oppslagsbok for en travel klinisk hverdag. Den er inndelt i fem deler. Den første er en presentasjon av og en oppskrift på utredning av luftveissymptomer og enkelte kliniske problemstillinger innen lungemedisinen. Del 2 er en kort presentasjon av de vanligste lungesykdommer samt lungemanifestasjoner ved enkelte indremedisinske tilstander. Del 3 er kalt Støttetiltak og er en kort oppskrift på gjennomføring av en del vanlige prosedyrer innen lungefaget, for eksempel røykeavvenning, surstoffbehandling, ikke-invasiv ventilasjonstøtte og palliativ oppfølging av terminale lungepasienter. Del 4 omhandler praktiske lungemedisinske prosedyrer. Den siste delen er et appendiks med emner som de vanligste lungefunksjonsmålinger, tolking av blodgass samt bildediagnostikk av thorax i form av røntgen og computertomografi (CT) av lungene.

  Det er et bra oppslagsregister og et eget register for øyeblikkelig hjelp-problemstillinger. Når alle disse emnene er presset sammen i et format som kan få plass i frakkelommen, blir det kort. Men forfatterne har kommet godt fra denne utfordringen. Oxford handbook of respiratory medicine er konsist skrevet og meget oversiktlig. Et minus er en nesten total mangel på illustrasjoner og utredningsalgoritmer, f.eks. når det gjelder vurdering av pasienter der det er mistanke om lungeembolisme. Man savner også referanser til påstander. Bare noen av kapitlene avsluttes med anbefalinger til videre lesing. Det burde vært systematisk etter hvert kapittel. De fleste henvisningene er oppdaterte, men ikke alle. En av referansene til håndtering av et sentralt emne som kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er 14 år gammel.

  Man kan spørre seg om det fortsatt er behov for en slik utgivelse i en tid da man kan få større oppslagsverk inn på en lommedatamaskin. Det blir en smakssak. For dem av oss som fortsatt liker å holde i teksten man leser, har slike bøker fortsatt en misjon.

  Oxford handbook of respiratory medicine anbefales til den oppgitte målgruppe samt til turnusleger, helsearbeidere med interesse for lungepasienter og kolleger fra andre spesialiteter med behov for et sted hvor man raskt kan sjekke lungemedisinske problemstillinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media