Idrettskardiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pelliccia, A

  Sports cardiology casebook

  242 s, tab, ill. London: Springer, 2009. Pris EUR 67

  ISBN 978-1-84882-041-8

  Å vurdere idrettsutøvere med kardiovaskulære symptomer eller funn kan være vanskelig. Aktive idrettsfolk og «hypermosjonister» kan ha funn på EKG og ekkokardiografi som avviker fra det vi oppfatter som normalt. Vi som regelmessig vurderer slike, har hatt stor nytte av konsensusdokumentet som arbeidsgruppen i sportskardiologi i den europeiske kardiologiforeningen (ESC) ga ut i 2005.

  Antonio Pellicia, som er hovedredaktør for denne boken, var leder for denne gruppen. Han er idrettskardiolog for den nasjonale italienske olympiske komiteen. Sports cardiology casebook henvender seg til alle som arbeider klinisk med vurdering av idrettsutøvere og mosjonister med kardiovaskulære symptomer.

  Den inneholder 31 kasuistikker. Ti av disse er fra Italia, som har en sterk posisjon når det gjelder idrettskardiologi og en rekke internasjonalt anerkjente idrettskardiologer, hvorav Pellicia er en av de fremste. Det er 48 medforfattere, og kasuistikkene kommer fra ni forskjellige land (én fra Norge).

  De spenner over hele det idrettskardiologiske spekteret, med overvekt på de ofte vanskelige diagnostiske problemstillingene med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati (ARVC, 6 stk.) og hypertrofisk kardiomyopati (HCM, 4 stk.), men ellers er de fleste andre aktuelle tilstander representert.

  Alle tilfellene er pent presentert med sykehistorie, kliniske funn og relevante laboratoriedata og patologiske data. EKG-ene er godt reprodusert, likeså ekkokardiografiske gjengivelser. Som en ekstra bonus følger det med en CD med ekkolooper til ti av kasuistikkene. Flere er dramatiske og omhandler utøvere som siden fikk en plutselig død. Det understreker viktigheten av å stille riktig diagnose på et tidlig tidspunkt og å gi de riktige rådene (og at dette følges opp av utøveren, noe som dessverre ikke alltid er tilfellet).

  Systematisk gjennomgås differensialdiagnoser, aktuell litteratur og gjeldende anbefalinger for de aktuelle tilstandene. Det legges vekt på at man ofte kan ha nytte av at arbeids-EKG reelt etterlikner den aktuelle konkurransesituasjonen og at Holter-opptak under konkurranser kan være verdifullt. Betydningen av langvarig oppfølging av grensetilfeller understrekes.

  Bakerst er det flere verdifulle tillegg – klassifikasjon av idretter og anbefalinger når det gjelder idrettsdeltakelse og oppfølging ved de fleste aktuelle kardiologiske tilstander.

  Det eneste jeg har å utsette er at moderne ekkokardiografiske metoder som deformasjonsanalyse («strain» og «strain rate») ikke er tatt med. Spesielt ved begrensede segmentale affeksjoner, slik man kan finne i tidlige stadier av arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og hypertrofisk kardiomyopati, kan slike metoder være verdifulle.

  Man kan ha stor nytte av å lese retningslinjer og ekspertdokumenter, men overfor den enkelte pasienten er personlig klinisk erfaring viktig. En slik kasuistikkbok vil i stor grad kunne bidra til å øke ens eget «erfaringsgrunnlag». Den bør leses fra perm til perm og deretter brukes som oppslagsbok. Sports cardiology casebook representerer et viktig tilskudd til den idrettskardiologiske litteratur og anbefales til alle som undersøker idrettsutøvere med kardiologiske problemstilinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media