Plutselig død i Idretts-Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Insidensen av plutselig hjertedød under fysisk aktivitet hos yngre norske menn var 0,9 per 100 000.

  Vi har undersøkt forekomsten av plutselig hjertedød under fysisk aktivitet hos personer i alderen 15–34 år i årene 1990–97 (1). Det var 23 dødsfall (22 menn), dvs. gjennomsnittlig tre per år (1). Vi bygde på opplysninger fra dødsårsaksregisteret, dødsmeldinger og journaler. 22 ble obdusert.

  11 døde av hjerteinfarkt, fem av myokarditt og to av ledningsforstyrrelser. Det var ett tilfelle av henholdsvis aortastenose, hjerteruptur, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, koronararterieanomali og koronar sklerose, men ingen med arytmogen høyre ventrikkel-dysplasi, som i andre studier. Gjennomsnittsalderen var 27 år (17–34 år), og to var under 18 år. For koronar død var gjennomsnittsalderen 30 år. Det var flest dødsfall innen fotball og løping.

  Dette er det første norske materialet om plutselig død i idretten. Insidensen var på omtrent samme nivå som det man finner i andre studier, likeledes det faktum at slike dødsfall rammer nesten bare menn. Det var påfallende mange dødsfall pga. koronarsykdom. De avdøde hadde store hjerter i forhold til referanseverdier. Materialet er lite, men studiens styrke er at den dekker hele befolkningen og omfatter 83 % av 294 mulige inkluderbare dødsfall i dødsårsaksregisteret.

  Undersøkelsen kan bidra til debatten om hvorvidt det bør innføres screening i Norge. Den anbefalte screeningmodellen fra European Society of Cardiology ville sannsynligvis ikke ha fanget opp de koronare dødsfallene, som utgjorde nesten halvparten av tilfellene av plutselig død.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media