()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Godkjenning av utdanningsinstitusjon i nukleærmedsin

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon i nukleærmedsin

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Fonna HF som utdanningsinstitusjon for LIS i nukleærmedisin gruppe II, ved nukleærmedisinsk seksjon Haugesund.

  Vedtaket gjelder fra 13.11. 2009.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon i urologi

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon i urologi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Haraldsplass diakonale sykehus som utdanningsinstitusjon for LIS i urologi gruppe II.

  Vedtaket gjelder fra 13.11. 2009.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media