KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon i nukleærmedsin

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Fonna HF som utdanningsinstitusjon for LIS i nukleærmedisin gruppe II, ved nukleærmedisinsk seksjon Haugesund.

Vedtaket gjelder fra 13.11. 2009.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon i urologi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Haraldsplass diakonale sykehus som utdanningsinstitusjon for LIS i urologi gruppe II.

Vedtaket gjelder fra 13.11. 2009.

Anbefalte artikler