Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vinner av pris for unge kreftforskere 2009

  Vinner av pris for unge kreftforskere 2009

  Overlege Tom Dønnem (f. 1970) er tildelt Onkologisk Forums Ung Forsker-pris 2009. Dønnem ble spesialist i kreftmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge i 2005 og har vært doktorgradsstudent ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, siden høsten 2005. I mars 2009 forsvarte han sin avhandling Molecular analysis of angiogenic markers as prognostic factors for non-small cell lung cancer (NSCLC).

  Her har han undersøkt forskjellige molekylmarkører i svulstvev som kan være viktig for kreftvekst, kreftspredning og overlevelse. Han har spesielt studert molekyler som stimulerer til nydanning av blodkar (angiogenese). Undersøkelsene viser at angiogenesemarkører i kreftceller bidrar til kreftspredning og redusert overlevelse, mens de samme markørene i «normale» bindevevsceller bidrar til klart mindre spredning og lengre overlevelse. Man vet allerede at det i svulstvevet er kommunikasjon mellom disse celletypene, der kreftcellene vil forsøke å påvirke cellene i bindevevet til å bidra for å bedre kreftcellenes livsbetingelser. På bakgrunn av dette har Dønnems forskning gitt viktig ny kunnskap innen området, noe som er avgjørende for fremtidens behandling rettet mot angiogenese, heter det i en pressemelding.

  Millioner til yngre forskere

  Millioner til yngre forskere

  Bergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFO) gir bort 18,9 millioner kroner. Seks yngre forskere fra Universitetet i Bergen får 1 050 000 kroner hver og kan dermed fortsette forskningen etter postdoktorperioden. Stiftelsen utlyste tidligere i år midler til yngre forskere som studerer translasjonell medisin, og av 24 søkere fikk seks tilslag, skriver På Høyden. Disse er Øivind Halskau (Institutt for biomedisin), Tomas Eagen (Institutt for indremedisin), Daniela Elena Costea (Gades Institutt), Lise Gundersen (Institutt for klinisk medisin), Xisong Ke (Gades Institutt) og Hrovje Miletic (Institutt for biomedisin).

  Stiftelsen bevilget også 12 millioner kroner til nytt laboratorium for grunnleggende kreftforskning ved Universitetet i Bergen. I samarbeid med Haukeland universitetssykehus ble Mohn kreftlaboratorium (MKL) opprettet 21.12. 2009.

  Pris til forskere ved Universitetet i Tromsø

  Pris til forskere ved Universitetet i Tromsø

  Professor Steinar Johansen og stipendiat og overlege Ane Kokkvoll er tildelt SpareBank 1 Nord-Norges Medisinske forskningspris for 2009. Prisen er opprettet for å støtte medisinsk forskning i Nord-Norge. Det er en første- og en annenpris. Johansen fikk førsteprisen på 250 000 kroner for et forskningsprosjekt om mikro-RNA-profilering i brystkreft, basert på dybdesekvensering. Målet er å anvende nye høyteknologiske metoder innen medisinsk forskning for bedre diagnose, prognosestilling og behandling av brystkreftpasienter, heter det fra Universitetet i Tromsø. Dette er et høyteknologisk samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bodø.

  Ane Kokkvoll ved barneavdelingen i Helse Finnmark, Hammerfest, fikk annenprisen på 100 000 kroner for prosjektet Aktivitetsskolen. Barneavdelingen i Helse Finnmark samarbeider med kommunehelsetjenesten om utprøvning av to ulike behandlingsmodeller for barn med overvekt og deres familier – veiledning i grupper og individuell veiledning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media