Stamceller fra voksen hjerne

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Hjernen inneholder stamceller. Kunnskap om slike celler kan bli viktig for behandling av både nevrodegenerative sykdommer og hjernesvulster.

Håvard Ølstørn. Foto privat

Hjernen har begrenset evne til å reparere skader, f.eks. ved nevrodegenerative sykdommer. Men den inneholder stamceller, som kan utvikle seg til modne nerveceller, også i voksen alder. I avhandlingen Neural stem cells from the adult human central nervous system and brain tumors. Properties in vivo following xenotransplantation viser Håvard Ølstørn at stamceller i hjernen kan brukes for å utvikle nye behandlingsformer.

– Vi har vist at stamceller fra voksen hjerne kan dyrkes i laboratoriet. Når de transplanteres inn i hjernen på rotter som er påført en hjerneskade, ser vi at mange celler overlever transplantasjonen og vandrer helt spesifikt inn i den skadede delen av hjernen. Noen av cellene begynte å utvikle seg til nye nerveceller. Vi håper at transplantasjon av pasientens egne hjernestamceller kan benyttes som behandlingsmetode, sier Ølstørn.

Han har også vist at det finnes celler i hjernesvulster med egenskaper som likner hjernestamcellenes. Stamcellene i slike svulster kan ha betydning for at hjernesvulster faktisk oppstår og utvikler seg.

– Når stamceller fra hjernesvulster dyrkes i laboratoriet og transplanteres til musehjerner, oppstår det nye hjernesvulster. Studier av stamceller i hjernesvulster kan lede oss frem mot ny terapi for hjernekreft, hvor behandlingen rettes spesifikt mot kreftstamcellene, sier Ølstørn.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 22.10. 2009.


Inotrope medikamenter: Medikamenter som øker kontraksjonskraften i hjertet.

Vasopressin: Antidiuretisk hormon, et fysiologisk hormon som øker vannresorpsjonen i nyrene. I høyere konsentrasjoner er det en potent vasokonstriktor. Anvendes bl.a. ved alvorlige og langvarige sjokktilstander der blodårene mister evnen til sammentrekning.

Levosimendan: Virker inotropt gjennom kalsiumsensitisering og er perifert vasodilaterende.

Dobutamin: Virker inotropt gjennom β-adrenerg stimulering.

Anbefalte artikler