Stamceller fra voksen hjerne

Nyheter Nevrokirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hjernen inneholder stamceller. Kunnskap om slike celler kan bli viktig for behandling av både nevrodegenerative sykdommer og hjernesvulster.

  Hjernen har begrenset evne til å reparere skader, f.eks. ved nevrodegenerative sykdommer. Men den inneholder stamceller, som kan utvikle seg til modne nerveceller, også i voksen alder. I avhandlingen Neural stem cells from the adult human central nervous system and brain tumors. Properties in vivo following xenotransplantation viser Håvard Ølstørn at stamceller i hjernen kan brukes for å utvikle nye behandlingsformer.

  – Vi har vist at stamceller fra voksen hjerne kan dyrkes i laboratoriet. Når de transplanteres inn i hjernen på rotter som er påført en hjerneskade, ser vi at mange celler overlever transplantasjonen og vandrer helt spesifikt inn i den skadede delen av hjernen. Noen av cellene begynte å utvikle seg til nye nerveceller. Vi håper at transplantasjon av pasientens egne hjernestamceller kan benyttes som behandlingsmetode, sier Ølstørn.

  Han har også vist at det finnes celler i hjernesvulster med egenskaper som likner hjernestamcellenes. Stamcellene i slike svulster kan ha betydning for at hjernesvulster faktisk oppstår og utvikler seg.

  – Når stamceller fra hjernesvulster dyrkes i laboratoriet og transplanteres til musehjerner, oppstår det nye hjernesvulster. Studier av stamceller i hjernesvulster kan lede oss frem mot ny terapi for hjernekreft, hvor behandlingen rettes spesifikt mot kreftstamcellene, sier Ølstørn.

  Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 22.10. 2009.

  Ordforklaringer

  Inotrope medikamenter: Medikamenter som øker kontraksjonskraften i hjertet.

  Vasopressin: Antidiuretisk hormon, et fysiologisk hormon som øker vannresorpsjonen i nyrene. I høyere konsentrasjoner er det en potent vasokonstriktor. Anvendes bl.a. ved alvorlige og langvarige sjokktilstander der blodårene mister evnen til sammentrekning.

  Levosimendan: Virker inotropt gjennom kalsiumsensitisering og er perifert vasodilaterende.

  Dobutamin: Virker inotropt gjennom β-adrenerg stimulering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media